Takaisin Tulosta

Viisaudenhammas

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä
12.3.2020

Käypä hoito -suositus «Viisaudenhammas»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Third molar»2

 • Viisaudenhampaat puhkeavat yleensä 19–20 vuoden iässä.
 • Eniten ongelmia aiheuttavat alaviisaudenhampaat, jotka eivät mahdu puhkeamaan kunnollisesti. Poisto on oireilevan viisaudenhampaan ensisijainen hoito. Potilas tulee ohjata hammaslääkärin arvioon ja hoitoon, tarvittaessa päivystyksellisesti. Mikrobilääkehoito ei ole riittävä hoito.

Diagnostiikka

Viisaudenhampaan poiston aiheet ja vasta-aiheet

Hoito

 • Perikoroniitin akuuttihoito:
  • Ensisijainen hoito on tulehtuneen hampaan poisto.
  • Toissijaisena hoitona on perikoroniittisen alueen mekaaninen puhdistus ja käsittely klooriheksidiinivalmisteella. Sitä käytetään, jos hampaan poisto ei ole mahdollista. Tarvittaessa poistetaan alaviisaudenhampaan limakalvoa vahingoittava yläviisaudenhammas tai poikkeustapauksessa hiotaan vastapurijaa mekaanisen paikallisärsytyksen vähentämiseksi. Tulehtunut hammas poistetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään akuutin tilanteen rauhoituttua.
  • Mahdollinen märkäpesäke avataan ja kanavoidaan.
  • Hoitoon liitetään mikrobilääkitys, jos on merkkejä infektion paikallisesta leviämisestä (esim. trismus), potilaalla on yleisoireita (ks. Käypä hoito -suositus Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet taulukko 1 «Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet»3) tai potilas on perussairautensa tai lääkityksensä vuoksi altis infektiokomplikaatioille.

Hampaan poisto

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Hanna Thorén (puheenjohtaja)

Marja Pöllänen (Käypä hoito -toimittaja)

Jari Kellokoski

Tuula Palotie

Annina Sipola

Johanna Snäll

Hanna Välimaa