Takaisin Tulosta

Viisaudenhammas

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä
5.8.2014

Käypä hoito -suositus «Viisaudenhammas»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Third molar»2

Mitä uutta päivityksessä?

  • Työryhmä korostaa, että on tärkeää arvioida viisaudenhampaan poiston tarvetta ja tarvittaessa poistaa hammas ennen 20–25 vuoden ikää.
  • Kartiokeilatietokonetomografia (KKTT) on tarkentavana kuvauksena ensisijainen menetelmä.
  • Hermovaurioiden ehkäisemiseksi korostetaan anatomian tuntemusta ja esitetään vaurioiden niiden välttämiseksi.
  • Leikkauksesta toipumisen edistämiseksi on laadittu potilasohjeet.
  • Uuden Työnjako-kappaleen avulla tähdätään komplikaatioiden vähentämiseen.

Kliininen kuva ja diagnostiikka

Keskeisimpiä viisaudenhampaisiin liittyviä ongelmia Suomessa ovat viisaudenhampaan vaillinainen puhkeaminen ja siihen liittyvät yleiset oireet, kuten paikallinen tulehdus (perikoroniitti). Kaikkiaan 90 %:lla 20-vuotiaista on ainakin yksi puhkeamaton tai vaillinaisesti puhjennut viisaudenhammas, ja niistä lähes 70 % on aiheellista poistaa (ks. taulukko «Viisaudenhampaan poiston aiheet ja vasta-aiheet. Poistojen tarve ja edut tulee arvioida ennen 20–25 vuoden ikää....»1). Viisaudenhampaita poistetaan paljon, sillä 40-vuotiailla niistä on jäljellä enää kolmasosa. Erityisesti alaviisaudenhampaat aiheuttavat hampaan kruunua ympäröivien kudosten tulehdusta eli perikoroniittia. Jos osittain puhjenneita viisaudenhampaita ei poisteta, ne tulehtuvat toistuvasti ja reikiintyvät. Lisäksi ne altistavat viereisen hampaan reikiintymiselle ja aiheuttavat luun menetystä toisen poskihampaan takapinnalla.

Panoraamatomografiakuvaus on ensisijainen röntgenologinen menetelmä viisaudenhampaiden kuvantamiseksi «Panoraamatomografiakuvaa voidaan ilmeisesti käyttää melko luotettavasti arvioitaessa n. alveolaris inferiorin vauriomahdollisuutta ennen viisaudenhampaan poistoleikkausta.»B. Tarkentavista kuvantamismenetelmistä kartiokeilatietokonetomografialla (KKTT) saadaan parhaiten selville hermokanavan ja alaviisaudenhampaan juurten suhde silloin, kun panoraamatomografiakuvassa rakenteet kuvautuvat päällekkäin tai ovat toistensa välittömässä läheisyydessä «Kartiokeilatietokonetomografia pystyy selvittämään mandibulaarikanavan ja alaviisaudenhampaan juurten suhteen silloin, kun panoraamatomografiakuvan perusteella rakenteet kuvautuvat päällekkäin tai ovat toistensa välittömässä läheisyydessä.»A. Viisaudenhammasvaivojen kaltaisia oireita voivat aiheuttaa korvasylkirauhastulehdus, kurkkupaise, viereisen hampaan karies, kysta, kasvain ja purentaelimistön toimintahäiriöt.

Taulukko 1. Viisaudenhampaan poiston aiheet ja vasta-aiheet. Poistojen tarve ja edut tulee arvioida ennen 20–25 vuoden ikää.
Poiston aiheet: Poiston vasta-aiheet:
Viisaudenhampaan oireilu Poiston vasta-aiheet: Viisaudenhammas on oireeton, kokonaan luun peittämä ja puhkeamaton.
Kliiniset tai röntgenologiset sairauden merkit Poistosta aiheutuisi kohtuutonta paikallista tai yleisterveydellistä riskiä.
Muu hampaistoon tai yleisterveyteen liittyvä syy Kyseiselle leuan alueelle on aiemmin annettu sädehoitoa.
Ennakoiva poisto perikoroniitin «Perikoroniitin ehkäisemiseksi kannattaa alle 25-vuotiailta poistaa ennakoivasti sellaiset pystysuorat tai taaksepäin kallistuneet alaviisaudenhampaat, jotka ovat osittain puhjenneita eivätkä mahdu kokonaan puhkeamaan ja joilla on laajentunut kruunufollikkeli.»A, kiinnityskudostulehduksen «Osittain tai kokonaan puhjennut viisaudenhammas on riskitekijä alkavalle parodontiitille koko hampaiston alueella ja erityisesti alaleuan toisen poskihampaan alueella.»A, kariesvaurion «Kokonaan tai osittain puhjennut ja eteenpäin kallistunut alaviisaudenhammas ilmeisesti edesauttaa viereisen toisen alaposkihampaan takapinnan reikiintymistä.»B tai hermovaurion «Jos alaviisaudenhammas on kehittymässä siten, että hampaan juuri ja hermokanava kuvautuvat päällekkäin röntgenkuvasta arvioituna, hampaan poisto ennakoivasti ennen juuren kehityksen päättymistä vähentää N. alveolaris inferiorin vauriota.»A ehkäisemiseksi

Hoito

Perikoroniitin ensihoitoon kuuluu tulehtunutta limakalvoa vahingoittavan vastaleuan viisaudenhampaan poisto tai vastapurijan riittävä madaltaminen hiomalla. Lisäksi voidaan tarvita paikallisia tai systeemisiä lääkkeitä. Varsinainen hoitokeino on viisaudenhampaan poisto, joka pyritään tekemään mahdollisimman atraumaattisesti, ympäröiviä kudoksia säästäen.

Tavanomaiset särkylääkkeet, kuten ibuprofeeni ja diklofenaakki, lievittävät normaaliannoksina hyvin kipua leikkauksen jälkeen «Normaaliannoksilla käytetyt anti-inflammatoriset analgeetit (tulehdusta ehkäisevät kipulääkkeet) ja koksibit takaavat parhaimman kivun lievityksen ja vähäisimmät haittavaikutukset viisaudenhampaiden leikkauksissa.»A. Bakteerilääkkeiden käyttö viisaudenhammaskirurgiassa on myös osoittautunut hyödylliseksi, kun pyritään ehkäisemään hammaskuopan tulehdusta tai jälki-infektiota «Viisaudenhammasleikkausta ennen aloitettu ja sen jälkeen 2–7 vuorokautta käytetty bakteerilääkehoito vähentää leikkausalueen jälki-infektion ja hammaskuopan tulehduksen riskiä sekä leikkauksen jälkeistä kipua.»A. Mitään tiettyä bakteerilääkettä ei voida nostaa muiden yläpuolelle, mutta valitun lääkkeen tulisi kattaa suuperäiset mikrobit mahdollisimman hyvin. Viisaudenhammasleikkauksen jälkeisille hammaskuopan tulehdukselle tai jälki-infektiolle altistavat potilaan korkea ikä, naissukupuoli, tupakointi, huono suuhygienia, heikentynyt yleistila ja leikkauksen aiheuttaman kudosvaurion suuruus «Viisaudenhammasleikkausta ennen aloitettu ja sen jälkeen 2–7 vuorokautta käytetty bakteerilääkehoito vähentää leikkausalueen jälki-infektion ja hammaskuopan tulehduksen riskiä sekä leikkauksen jälkeistä kipua.»A. Purskuttelu klooriheksidiinillä ennen leikkausta ja usean päivän ajan sen jälkeen vähentää viisaudenhammasleikkauksen jälkeisen hammaskuopan tulehduksen esiintyvyyttä «Klooriheksidiinihuuhtelu leikkauspäivänä ennen leikkausta ja usean päivän ajan leikkauksen jälkeen alentaa viisaudenhammasleikkauksen jälkeisen hammaskuopan tulehduksen (alveoliitti) esiintyvyyttä.»A.

Komplikaatiot

Leikkauksenjälkeisiä ongelmia esiintyy lähes joka kymmenennellä 20–30-vuotiaista suomalaisista, ja ne yleistyvät ikääntymisen myötä. Yleisimmät ongelmat ovat hammaskuopan tulehdus, hermovaurio ja jälkitulehdus. Koska kielihermon ja alemman hammaskuoppahermon vauriot ovat yleisimmät hampaan poistoon liittyvät vakuutustapahtumat Suomessa, niiden ehkäisemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja oikea hoitopaikka on valittava poiston vaikeuden mukaan. Hammaslääkärien, joilla on vasta vähän kokemusta, on pidättäydyttävä syvällä sijaitsevien, taaksepäin kallistuneiden tai hermokanavan kanssa päällekkäin kuvautuvien alaviisaudenhampaiden poistamisesta.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Irja Ventä (pj.)

Marja Pöllänen

Tuula Ingman

Mika Mattila

Ari Rajasuo

Juha Sane