Takaisin

Ibuprofeeni ja parasetamoli viisaudenhammaskirurgiassa

Näytönastekatsaukset
Johanna Snäll
12.3.2020

Näytön aste: A

Ensivaiheen postoperatiivinen kivunlievitys on viisaudenhammaskirurgiassa tehokkaampaa ibuprofeenilla kuin parasetamolilla.

Vuonna 2013 julkaistussa systemaattisessa Cochraine-katsausartikkelissa «Bailey E, Worthington HV, van Wijk A ym. Ibuprofen...»1 vertailtiin ibuprofeenin, parasetamolin ja näiden yhdistelmän tehoa ensivaiheen kivun hoidossa alaviisaudenhampaan leikkauksellisen poiston jälkeen.

Meta-analyysiin otettiin 7 satunnaistetun kaksoissokkotutkimuksen tulokset (2 241 potilasta), joissa selvitettiin annetun särkylääkkeen täydellistä kivunlievitystä (TOTPAR) ja yhteenlasketun postoperatiivisen kivun intensiteettiä (SPID) 6 tuntia leikkauksen jälkeen.

Tutkimuksen mukaan kerta-annoksella ibuprofeenia (400 mg) saavutetaan kerta-annoksena annettua parasetamolia (1 000 mg) tehokkaammin vähintään 50 % kivun lievitys 2 tunnin (RR 1,30, 95 % luottamusväli 1,09–1,55; 5 tutkimusta) ja 6 tunnin kuluttua lääkkeenannosta (RR 1,47, 95 % luottamusväli 1,28–1,69; 5 tutkimusta). Myös lisälääkkeen tarve oli pienempi ibuprofeenia saaneilla (RR 1,50, 95 % luottamusväli 1,25–1,79; 4 tutkimusta). Ibuprofeenin ja parasetamolin yhdistelmällä vastaavasti kipua lievittävä vaikutus oli 6 tunnin kohdalla hiukan parempi kuin edellisillä (RR 1,77, 95 % luottamusväli 1,32–2,39; 1 tutkimus).

Ilmoitettujen haittavaikutusten osalta ryhmien välillä ei ollut eroja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Ibuprofeeni lievittää viisaudenhammaskirurgiassa ensivaiheen kipua tehokkaasti, joten sen käyttöä voidaan suositella ensisijaisena särkylääkkeenä heti leikkauksen jälkeen. Ibuprofeenin ja parasetamolin yhdistelmällä voidaan mahdollisesti saada parempi kivunlievitys verrattuna yhteen valmisteeseen, joten yhdistelmän käyttö on perusteltua potilailla, joiden kohdalla halutaan tehostaa ensivaiheen kivunlievitystä. Parasetamoli on kuitenkin useimmiten potilaille turvallinen särkylääke, ja se soveltuu vähäisten haittavaikutustensa vuoksi ibuprofeenia paremmin erityisesti pitkäaikaiskäyttöön.

Kirjallisuutta

  1. Bailey E, Worthington HV, van Wijk A ym. Ibuprofen and/or paracetamol (acetaminophen) for pain relief after surgical removal of lower wisdom teeth. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD004624 «PMID: 24338830»PubMed