Takaisin

Triggerpisteisiin annettujen puuduteinjektioiden vaikuttavuus subakuutissa ja kroonisessa epäspesifisessä selkäkivussa

Näytönastekatsaukset
Antti Malmivaara ja Jukkapekka Jousimaa
30.6.2014

Näytön aste: D

Triggerpisteisiin annettujen puuduteinjektioiden vaikuttavuudesta ei ole luotettavaa tutkimustietoa.

Cochrane-katsaukseen «Staal JB, de Bie R, de Vet HC ym. Injection therap...»1, «»1 sisällytettiin vuoden 2007 maaliskuuhun mennessä indeksoidut satunnaistetut vaikuttavuustutkimukset, joita löytyi kaikkiaan 18 (1 179 potilasta). Injektiokohteet vaihtelivat epiduraalisesta ja fasettinivelistä (muun muassa intra-artikulaariset ja periartikulaariset injektiot sekä hermoblokadit) paikallisiin (muun muassa kipukohdat sekä triggerpisteet). Lääkeaineina oli kortikosteroideja, paikallispuudutetta ja joitakin muita lääkkeitä. 10 tutkimusta 18:sta luokiteltiin tasokkaaksi. Tulosten tilastollinen yhdistäminen ei ollut mahdollista aineistojen kliinisen heterogeenisuuden vuoksi.

Tulosten perusteella ei ole vahvaa näyttöä minkään injektiotyypin puolesta tai niitä vastaan. Katsauksen tekijät katsovat, että näyttö tukemaan injektioterapian käyttöä subakuutissa tai kroonisessa selkäkivussa on riittämätöntä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Staal JB, de Bie R, de Vet HC ym. Injection therapy for subacute and chronic low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2008;3:CD001824 «PMID: 18646078»PubMed