Takaisin

Lämpö- ja kylmähoidot epäspesifin akuutin ja subakuutin alaselkäkivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tiina Kuukkanen
30.6.2014

Näytön aste: B

Lämpöhoito ilmeisesti lievittää selkäkipua ja parantaa toimintakykyä lyhytkestoisesti akuutissa ja subakuutissa selkäkivussa.

Systemaattisessa katsauksessa «French SD, Cameron M, Walker BF ym. Superficial he...»1, «»1 oli yhdeksän tutkimusta, joissa oli yhteensä 1 117 akuuttia tai subakuuttia selkäpotilasta. Tutkimuksista viisi oli korkeatasoista. Kolmessa tutkimuksessa koehenkilöt (N = 385) olivat akuutissa tai subakuutissa vaiheessa (selkäkivun kesto alle 3 kuukautta).

Pitkäkestoiset, kahdeksan tunnin ajan selän alueelle pidetyt lämpöpakkaukset (kolmena päivänä) vähensivät huomattavasti kipua viiden päivän aikana (Weighted Mean Difference (WMD) 1,06 (95 % luottamusväli 0,68–1,45, skaala 0–5) ja lisäsivät toimintakykyä (WMD 2,10, 95 % luottamusväli -3,19 – -1,01, skaala 0–24) verrattuna lumelääkkeeseen.

Yhdessä tutkimuksessa (N = 90) todettiin, että lämpöhuopa (30 minuuttia) vähensi akuuttia (alle kuusi tuntia kestänyttä) alaselkäkipua (WMD -32,20, 95 % luottamusväli -38,69 – 25,71, skaala 0–100) heti hoidon jälkeen tehokkaammin kuin lämmittämätön huopa.

Yksi tutkimus (N = 100, selkäkipua alle 3 kuukautta) vertasi lämpöpakkauksen (viisi vuorokautta á 8 tuntia) ja McKenzie-terapian ja kirjallisen ohjelehtisen vaikuttavuutta kipuun ja toimintakykyyn. Seitsemän vuorokauden jälkeen ryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja selkäkivussa tai toimintakyvyssä. Kuitenkin seitsemän päivän kuluttua harjoittelun ja lämpöpakkauksen yhdistelmä oli huomattavasti tehokkaampi kivun lievittymisessä (WMD 2,00, 95 % luottamusväli 1,29–2,71) ja toimintakyvyn lisääntymisessä (WMD -4,40, 95 % luottamusväli -6,62 – -2,18) kuin lämpöpakkaus tai harjoittelu yksittäisenä hoitomuotona.

Haittavaikutukset: Ei huomattavia haittavaikutuksia. Tutkimuksissa raportoitiin ainoastaan ihon punoitusta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Amerikan kipuyhdistyksen katsaus «Chou R, Huffman LH, American Pain Society ym. Nonp...»2 tukee edellä mainittua näyttöä lämpöhoidon vaikutuksesta akuutissa selkäkivussa.

Vuoden 2011 systemaattisen katsauksen «van Middelkoop M, Rubinstein SM, Kuijpers T ym. A ...»3 tekijät eivät löytäneet uusia korkeatasoisia tutkimuksia lämpö- tai kylmähoitojen vaikutuksesta alaselkäkivussa.

Kommentit:

Lämpöhoitoa on tutkimuksissa tarkasteltu suurimmaksi osaksi yksittäisenä hoitomuotona, vaikka tavallisesti lämpöhoito täydentää muita hoitoja. Kahdeksan tunnin yhtä jaksoista lämpöhoitoa ei käytetä Suomessa. Kylmähoitoa käytetään yleensä akuutissa vaiheessa kivun vähentämiseen, jolloin vasokonstriktion avulla voidaan vähentää myös tulehdusreaktiota. Tarvitaan lisää korkeatasoista tutkimusta osoittamaankylmä- ja lämpöhoidon vaikuttavuus alaselkäkivun hoidossa. Suomessa käytössä olevien lämpö- ja kylmähoitojen vaikuttavuudesta ei ole luotettavaa tietoa.

Kirjallisuutta

  1. French SD, Cameron M, Walker BF ym. Superficial heat or cold for low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD004750 «PMID: 16437495»PubMed
  2. Chou R, Huffman LH, American Pain Society ym. Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med 2007;147:492-504 «PMID: 17909210»PubMed
  3. van Middelkoop M, Rubinstein SM, Kuijpers T ym. A systematic review on the effectiveness of physical and rehabilitation interventions for chronic non-specific low back pain. Eur Spine J 2011;20:19-39 «PMID: 20640863»PubMed