Takaisin

Aivojen magneettikuvaus ensimmäisen epileptisen kohtauksen taustalla olevan aivojen rakenteellisen muutoksen selvittämisessä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
27.2.2019

Näytön aste: C

Aivojen magneettikuvaus (MRI) lienee tietokonekuvausta (TT) tarkempi tuomaan esille epileptisen kohtauksen taustalla olevia aivojen rakenteellisia muutoksia jo 1. kohtauksen jälkeen, ja se saattaa auttaa myös epilepsiaoireyhtymän diagnosoinnissa.

Australiassa tehdyssä vuodet 1994–96 kattavassa sairaalapohjaisessa (N = 300, potilaiden ikä 5–83 vuotta, mediaani 25,6 vuotta) prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa «King MA, Newton MR, Jackson GD ym. Epileptology of...»1 selvitettiin ensi kertaa ilmenneen epileptisen kohtauksen diagnostiikkaa. Yhteensä 277 (92 %) potilaalle tehtiin aivojen kuvantaminen (263 MRI ja 14 pelkästään TT). Epileptogeeninen leesio löytyi 38:lta (14 %) ja 17:llä (6 %) kyseessä oli aivokasvain.

Niillä 50:lla potilaalla, joilla kliinisen kuvan ja EEG:n perusteella oli todettu yleistyvä epilepsia, kuvantamislöydös oli normaali 49:llä. 1 potilaalla (jolla itse asiassa ei ollut yleistyvää EEG-muutosta) MRI osoitti okkipitaalisen kasvaimen, ja diagnoosi muuttui näin ollen paikallisalkuiseksi epilepsiaksi.

Niistä 59 potilaasta, joilla oli luokittelematon epilepsia, löytyi MRI-kuvauksella paikallinen rakenteellinen epileptogeeninen muutos 9 potilaalta, ja se muutti luokituksen näin paikallisalkuiseksi epilepsiaksi.

TT-kuvaus tehtiin 28:lle niistä 38 potilaasta, joilla löytyi MRI-kuvauksessa muutos, mutta vain 12:lla muutos oli todettavissa TT:lla. Varjoainetehosteinen TT ei tuonut esille muun muassa yhtä kavernoosia angioomaa ja kahdeksaa kasvainta, joista 4 oli astrosytoomia (kaikki leikkauksella hoidettavissa olevia muutoksia). Lisäksi TT:lla ei tullut esille MRI:lla esille tulleita hippokampusskleroosia (N = 1), vammamuutoksia (N = 3) eikä aivojen kuorikerroksen kehityshäiriöitä (N = 3), joista osaa niistäkin voidaan myöhemmin tarvittaessa hoitaa epilepsiakirurgisella leikkauksella, jos epilepsia osoittautuu hoitoresistentiksi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentit

Tutkimus on vanha, ja MRI-menetelmät ovat kehittyneet huomattavasti, joten oletettavasti muutoksia löytyisi nykymenetelmin enemmän. Viimeaikaisia MRI- ja TT-menetelmiä vertailevia tutkimuksia ei kuitenkaan ole, koska kansainväliset hoitosuositukset ovat jo pitkään suositelleet MRI:ta ensisijaisena tutkimuksena.

Kirjallisuutta

  1. King MA, Newton MR, Jackson GD ym. Epileptology of the first-seizure presentation: a clinical, electroencephalographic, and magnetic resonance imaging study of 300 consecutive patients. Lancet 1998;352:1007-11 «PMID: 9759742»PubMed