Takaisin

Ensimmäisen epileptisen kohtauksen uusiutumisriskiin vaikuttavat tekijät

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
27.2.2019

Näytön aste: C

Symptomaattinen etiologia ja epileptiformiset EEG-löydökset lienevät tärkeimmät ennustetekijät 1. epileptisen kohtauksen uusiutumiselle.

Italialaisen asiantuntijan laatimassa katsauksessa «Beghi E. Prognosis of first seizure. Kirjassa Prog...»1 esitellään 1 meta-analyysin (16 raporttia) ja 11 erillisen tutkimuksen yhdistetyt tiedot. Analyysissa oli mukana sekä lapsille että aikuisille tehdyt tutkimukset. Tutkimukset yhdistämällä nousi esille 2 merkittävää ennustetekijää kohtausten uusiutumiselle.

Potilailla, joilla epileptisen kohtauksen etiologia oli idiopaattinen tai kryptogeeninen, uusiutumisriski oli 32 % (95 %:n luottamusväli 28–35 %) ja niillä, joilla oli symptomaattinen etiologia 57 % (95 %:n luottamusväli 51–63 %).

Potilailla, joilla oli normaali EEG, uusiutumisriski oli 27 % (95 %:n luottamusväli 21–33 %), kun taas niillä, joilla oli epileptiformisia EEG-poikkeavuuksia, uusiutumisriski oli 58 % (95 %:n luottamusväli 49–66 %).

2 vuoden yhdistetty uusiutumisriski oli matalin potilailla, joilla oli idiopaattinen tai kryptogeeninen etiologia ja normaali EEG (24 %; 95 %:n luottamusväli 19–29 %), keskivälillä potilailla, joilla etiologia oli symptomaattinen tai EEG oli epileptiforminen (48 %; 95 prosentin luottamusväli 34–62 %) ja korkein potilailla, joilla etiologia oli symptomaattinen ja EEG oli epileptiforminen (65 %; 95 prosentin luottamusväli 55–76 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Ongelmana katsauksessa oli sekä hyvälaatuisten tutkimusten että retrospektiivisten pienten sarjojen yhdistäminen.

Kirjallisuutta

  1. Beghi E. Prognosis of first seizure. Kirjassa Prognosis of epilepsies. Jallon P, Berg A, Dulac O, Hauser A (toim.). John Libbey Eurotext, 2003:21-8