Takaisin

Hoidon aloittamisen vaikutus ensimmäisen kohtauksen jälkeen

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
21.10.2013

Näytön aste: B

Ensimmäisen kohtauksen jälkeen aloitettu lääkitys vähentänee kohtauksen uusiutumisriskiä puoleen, pitkäaikaisen kohtauksettomuuden saavuttamisessa ryhmät eivät kuitenkaan eroa toisistaan

Italialaisessa tutkimuksessa «Randomized clinical trial on the efficacy of antie...»1 397 lasta ja aikuista (ikä 2–70 vuotta) satunnaistettiin 7 päivän sisällä ensimmäisen kohtauksen jälkeen lääkehoidolle tai ryhmään, jossa lääkehoito aloitettaisiin vasta toisen kohtauksen jälkeen vuosina 1988–91. Yhteensä 36/204 lääkehoitopotilasta (seuranta-aika 274 päivää) ja 75/193 ei-lääkehoitopotilasta (seuranta-aika 309 päivää) hakeutui hoitoon uusiutuneen kohtauksen takia. Vaarasuhde HR (95 % CI) hoitamattomilla potilailla 24 kuukauden aikana oli 2,8 (1,9–4,2).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimuksen pitkäaikaisseurannassa «Leone MA, Solari A, Beghi E ym. Treatment of the f...»2 ei kuitenkaan ollut eroa kahden ja viiden vuoden remission saavuttamisessa ryhmien välillä; (vaarasuhde HR (95 % CI) kaksi vuotta 1,16 (0,94–1,38) ja viisi vuotta 1,04 (0,73–1,35). Hoito lisäsi remission mahdollisuutta kolmen ensimmäisen vuoden aikana, mutta ei enää tämän jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimus pitkäaikaisseurantoineen tukee käsitystä, että vaikka ensimmäisen kohtauksen jälkeen aloitettu epilepsialääkitys merkittävästi vähentää lyhyellä tähtäimellä kohtauksen uusiutumisriskiä, epilepsian pitkäaikaisennuste ei parane, ja lääkityksen voi aloittaa toisen kohtauksen jälkeen, koska toisaalta tiedämme, että kaikki kohtaukset eivät uusiudu.

Kirjallisuutta

  1. Randomized clinical trial on the efficacy of antiepileptic drugs in reducing the risk of relapse after a first unprovoked tonic-clonic seizure. First Seizure Trial Group (FIR.S.T. Group) Neurology 1993;43:478-83 «PMID: 8450987»PubMed
  2. Leone MA, Solari A, Beghi E ym. Treatment of the first tonic-clonic seizure does not affect long-term remission of epilepsy. Neurology 2006;67:2227-9 «PMID: 17190950»PubMed