Takaisin

Fenytoiini paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
21.10.2013

Näytön aste: A

Fenytoiini on tehokas paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääke.

Vuosia 1985–96 koskeva Cochrane-katsaus «Tudur Smith C, Marson AG, Clough HE ym. Carbamazep...»1 (abstrakti «»1, katsaus «»2). Kohteena alun perin yhdeksän satunnaistettua karbamatsepiinia ja fenytoiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. Kolmesta tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 551 potilasta (63 % kaikkiin yhdeksään tutkimukseen osallistuneista potilaista). Kahdessa tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (13–82-vuotiaita) ja yhdessä pelkästään lapsia (3–16-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa ja Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure ja Acta Neurologica Scandinavica sekä muita neurologisia lehtiä. Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenytoiinilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % CI) 0,97 (0,74–1,28), 12 kuukauden remissio 1,00 (0,78–1,29), aika ensimmäiseen kohtaukseen 0,91 (0,74–1,12). Karbamatsepiini ja fenytoiini eivät eronneet teholtaan toisistaan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuotta 1997 koskeva Cochrane-katsaus «Muller M, Marson AG, Williamson PR. Oxcarbazepine ...»2 (abstrakti «»3, katsaus «»4). Kohteena alun perin kaksi satunnaistettua okskarbatsepiinia ja fenytoiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. Kahdesta tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 480 potilasta (100 % molempiin tutkimuksiin osallistuneista potilaista). Toisessa tutkimuksessa oli aikuisia (16–65-vuotiaita) ja toisessa lapsia ja nuoria (5–18-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa ja Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure ja Acta Neurologica Scandinavica sekä muita neurologisia lehtiä. Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenytoiinilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % CI) 1,64 (1,09–2,47), 12 kuukauden remissio 0,92 (0,62–1,37), aika ensimmäiseen kohtaukseen 1,07 (0,83–1,39). Okskarbatsepiini ja fenytoiini eivät eronneet teholtaan toisistaan, mutta fenytoiini jouduttiin keskeyttämään useammin kuin okskarbatsepiini.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuosia 1985–96 koskeva Cochrane-katsaus «Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Phenytoin...»3 (abstrakti «»5, katsaus «»6). Kohteena alun perin yksitoista satunnaistettua valproaattia ja fenytoiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. Viidestä tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 669 potilasta (60 % kaikkiin yhteentoista tutkimukseen osallistuneista potilaista). Kahdessa tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (14–72-vuotiaita), yhdessä pelkästään lapsia (5–14-vuotiaita) ja yhdessä pelkästään iäkkäitä (61–95-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa, Cochrane Epilepsy Group Trial -rekisteriä, Cochrane Central Register of Controlled Trials -rekisteriä sekä ottamalla yhteyttä lääketehtaisiin ja tutkijoihin. Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenytoiinilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % CI) 1,10 (0,79–1,54), 12 kuukauden remissio 1,04 (0,78–1,38), aika ensimmäiseen kohtaukseen 0,92 (0,74–1,14). Fenytoiini ja valproaatti eivät eronneet teholtaan toisistaan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuosia 1985–98 koskeva Cochrane-katsaus «Taylor S, Tudur Smith C, Williamson PR ym. Phenoba...»4 (abstrakti «»7, katsaus «»8). Kohteena alun perin kymmenen satunnaistettua fenobarbitaalia ja fenytoiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. Neljästä tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 599 potilasta (65 % kaikkiin kymmeneen tutkimukseen osallistuneista potilaista). Kahdessa tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (14–81-vuotiaita), kahdessa lapsia ja nuoria (2–18-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa, Cochrane Epilepsy Group Trial -rekisteriä, Cochrane Central Register of Controlled Trials -rekisteriä sekä ottamalla yhteyttä lääketehtaisiin ja tutkijoihin. Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenobarbitaalilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % CI) 1,62 (1,22–2,14), 12 kuukauden remissio 0,93 (0,70–1,23), aika ensimmäiseen kohtaukseen 0,84 (0,68–1,05). Fenobarbitaali ja fenytoiini eivät eronneet teholtaan toisistaan, mutta fenobarbitaali jouduttiin keskeyttämään useammin kuin fenytoiini.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Tudur Smith C, Marson AG, Clough HE ym. Carbamazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2002;2:CD001911 «PMID: 12076427»PubMed
 2. Muller M, Marson AG, Williamson PR. Oxcarbazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD003615 «PMID: 16625587»PubMed
 3. Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Phenytoin versus valproate monotherapy for partial onset seizures and generalized onset tonic-clonic seizures. Cochrane Database Syst Rev 2001;4:CD001769 «PMID: 11687121»PubMed
 4. Taylor S, Tudur Smith C, Williamson PR ym. Phenobarbitone versus phenytoin monotherapy for partial onset seizures and generalized onset tonic-clonic seizures. Cochrane Database Syst Rev 2001;4:CD002217 «PMID: 11687150»PubMed