Takaisin

Fenytoiini paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
27.2.2019

Näytön aste: A

Fenytoiini on tehokas paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääke.

Vuosia 1985–96 koskeva Cochrane-katsaus «Tudur Smith C, Marson AG, Clough HE ym. Carbamazep...»1. Kohteena alun perin 9 satunnaistettua karbamatsepiinia ja fenytoiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. 3 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 551 potilasta (63 % kaikkiin 9 tutkimukseen osallistuneista potilaista). 2 tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (13–82-vuotiaita) ja 1 tutkimuksessa pelkästään lapsia (3–16-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa ja Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure ja Acta Neurologica Scandinavica sekä muita neurologisia lehtiä.

Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenytoiinilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % Iuottamusväli) 0,97 (0,74–1,28), 12 kuukauden remissio 1,00 (0,78–1,29), aika 1. kohtaukseen 0,91 (0,74–1,12).

Karbamatsepiini ja fenytoiini eivät eronneet teholtaan toisistaan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Vuotta 1997 koskeva Cochrane-katsaus «Muller M, Marson AG, Williamson PR. Oxcarbazepine ...»2. Kohteena alun perin 2 satunnaistettua okskarbatsepiinia ja fenytoiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. 2 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 480 potilasta (100 % molempiin tutkimuksiin osallistuneista potilaista). Toisessa tutkimuksessa oli aikuisia (16–65-vuotiaita) ja toisessa lapsia ja nuoria (5–18-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa ja Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure ja Acta Neurologica Scandinavica sekä muita neurologisia lehtiä.

Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenytoiinilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % Iuottamusväli) 1,64 (1,09–2,47), 12 kuukauden remissio 0,92 (0,62–1,37), aika 1. kohtaukseen 1,07 (0,83–1,39).

Okskarbatsepiini ja fenytoiini eivät eronneet teholtaan toisistaan, mutta fenytoiini jouduttiin keskeyttämään useammin kuin okskarbatsepiini.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Vuosia 1985–96 koskeva Cochrane-katsaus «Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Phenytoin...»3. Kohteena alun perin 11 satunnaistettua valproaattia ja fenytoiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. 5 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 669 potilasta (60 % kaikkiin 11 tutkimukseen osallistuneista potilaista). 2 tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (14–72-vuotiaita), 1 tutkimuksessa pelkästään lapsia (5–14-vuotiaita) ja 1 tutkimuksessa pelkästään iäkkäitä (61–95-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa, Cochrane Epilepsy Group Trial -rekisteriä, Cochrane Central Register of Controlled Trials -rekisteriä sekä ottamalla yhteyttä lääketehtaisiin ja tutkijoihin.

Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenytoiinilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % Iuottamusväli) 1,10 (0,79–1,54), 12 kuukauden remissio 1,04 (0,78–1,38), aika 1. kohtaukseen 0,92 (0,74–1,14).

Fenytoiini ja valproaatti eivät eronneet teholtaan toisistaan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Vuosia 1985–98 koskeva Cochrane-katsaus «Taylor S, Tudur Smith C, Williamson PR ym. Phenoba...»4. Kohteena alun perin 10 satunnaistettua fenobarbitaalia ja fenytoiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. 4 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 599 potilasta (65 % kaikkiin 10 tutkimukseen osallistuneista potilaista). 2 tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (14–81-vuotiaita), 2 tutkimuksessa lapsia ja nuoria (2–18-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa, Cochrane Epilepsy Group Trial -rekisteriä, Cochrane Central Register of Controlled Trials -rekisteriä sekä ottamalla yhteyttä lääketehtaisiin ja tutkijoihin.

Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenobarbitaalilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % Iuottamusväli) 1,62 (1,22–2,14), 12 kuukauden remissio 0,93 (0,70–1,23), aika 1. kohtaukseen 0,84 (0,68–1,05).

Fenobarbitaali ja fenytoiini eivät eronneet teholtaan toisistaan, mutta fenobarbitaali jouduttiin keskeyttämään useammin kuin fenytoiini.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

«Tudur Smith C, Marson AG, Clough HE ym. Carbamazep...»1, «Muller M, Marson AG, Williamson PR. Oxcarbazepine ...»2, «Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Phenytoin...»3, «Taylor S, Tudur Smith C, Williamson PR ym. Phenoba...»4: Systemoituja katsauksia.

Kirjallisuutta

 1. Tudur Smith C, Marson AG, Clough HE ym. Carbamazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2002;2:CD001911 «PMID: 12076427»PubMed
 2. Muller M, Marson AG, Williamson PR. Oxcarbazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD003615 «PMID: 16625587»PubMed
 3. Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Phenytoin versus valproate monotherapy for partial onset seizures and generalized onset tonic-clonic seizures. Cochrane Database Syst Rev 2001;4:CD001769 «PMID: 11687121»PubMed
 4. Taylor S, Tudur Smith C, Williamson PR ym. Phenobarbitone versus phenytoin monotherapy for partial onset seizures and generalized onset tonic-clonic seizures. Cochrane Database Syst Rev 2001;4:CD002217 «PMID: 11687150»PubMed