Takaisin

Fenobarbitaali paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
27.2.2019

Näytön aste: A

Fenobarbitaali on tehokas paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääke, mutta sillä on enemmän haittavaikutuksia kuin karbamatsepiinilla ja fenytoiinilla.

Vuosia 1985–96 koskeva Cochrane-katsaus «Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Carbamaze...»1. Kohteena alun perin 9 satunnaistettua karbamatsepiinia ja fenobarbitaalia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. 4 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 684 potilasta (59 % kaikkiin 9 tutkimukseen osallistuneista potilaista). 2 tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (13–82-vuotiaita), 1 tutkimuksessa pelkästään lapsia (3–16-vuotiaita) ja 1 tutkimuksessa sekä aikuisia että lapsia (2–68-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa ja Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure ja Acta Neurologica Scandinavica sekä muita neurologisia lehtiä.

Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenobarbitaalilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % Iuottamusväli) 1,63 (1,23–2,15), 12 kuukauden remissio 0,87 (0,65–1,17), aika 1. kohtaukseen 0,85 (0,68–1,05).

Karbamatsepiini ja fenobarbitaali eivät eronneet teholtaan toisistaan, mutta fenobarbitaali jouduttiin lopettamaan useammin kuin karbamatsepiini.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Vuosia 1985–98 koskeva Cochrane-katsaus «Taylor S, Tudur Smith C, Williamson PR ym. Phenoba...»2. Kohteena alun perin 10 satunnaistettua fenobarbitaalia ja fenytoiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. 4 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 599 potilasta (65 % kaikkiin 10 tutkimukseen osallistuneista potilaista). 2 tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (14–81-vuotiaita), 2 tutkimuksessa lapsia ja nuoria (2–18-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa, Cochrane Epilepsy Group Trial -rekisteriä, Cochrane Central Register of Controlled Trials -rekisteriä sekä ottamalla yhteyttä lääketehtaisiin ja tutkijoihin.

Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenobarbitaalilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % Iuottamusväli) 1,62 (1,22–2,14), 12 kuukauden remissio 0,93 (0,70–1,23), aika 1. kohtaukseen 0,84 (0,68–1,05).

Fenobarbitaali ja fenytoiini eivät eronneet teholtaan toisistaan, mutta fenobarbitaali jouduttiin keskeyttämään useammin kuin fenytoiini.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Systemoituja katsauksia.

Kirjallisuutta

  1. Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Carbamazepine versus phenobarbitone monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2003;:CD001904 «PMID: 12535420»PubMed
  2. Taylor S, Tudur Smith C, Williamson PR ym. Phenobarbitone versus phenytoin monotherapy for partial onset seizures and generalized onset tonic-clonic seizures. Cochrane Database Syst Rev 2001;:CD002217 «PMID: 11687150»PubMed