Takaisin

Pregabaliini paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
27.2.2019

Näytön aste: A

Pregabaliini on tehokas paikallisalkuisen epilepsian lisälääke.

Vuosia 2003–2005 koskeva Cochrane-katsaus «Lozsadi D, Hemming K, Marson AG. Pregabalin add-on...»1. Kohteena oli 4 satunnaistettua, lumekontrolloitua, kaksoissokkotutkimusta, joissa pregabaliinia tutkittiin lisälääkkeenä paikallisalkuisessa, muille lääkkeille reagoimattomassa epilepsiassa. Yhteensä 1 397 aikuispotilasta osallistui tutkimuksiin. Katsauksen lähteinä olivat muun muassa MEDLINE-tietokanta, Cochrane Epilepsy Group's trial register, Cochrane Central Register of Controlled Trials ja lääkkeen valmistajalta saadut tiedot.

Vaarasuhde (HR) (95 % luottamusväli) yli 50 % kohtausvähenemälle lumelääkkeeseen verrattuna oli 3,56 (2,60–4,87). Tutkituilla annoksilla 50–600 mg/vrk, pregabaliinin teho oli sitä parempi, mitä korkeampaa annosta käytettiin. Noin 15 % potilaista hyötyi (sai yli 50 % kohtausvähenemän) 1 000 mg annoksella ja 20–30 % potilaista 3 000 mg annoksella. Lääkkeen keskeyttämisriski HR (95 % Iuottamusväli) lumelääkkeeseen verrattuna oli 1,43 (1,11–1,85) ja haittavaikutuksien takia 2,47 (1,80–4,17). Pregabaliinin käyttöön merkittävästi liittyviä haittavaikutuksia HR (99 % luottamusväli) olivat ataksia 3,45 (2,05–5,81), huimaus 3,03 (2,20–4,18), uneliaisuus 1,98 (1,43–2,74) ja painon nousu 4,96 (2,62–9,39).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Edellä kuvattu Cochrane-katsaus on päivitetty vuonna 2019 «Panebianco M, Bresnahan R, Hemming K ym. Pregabali...»2, jolloin mukaan saatiin 3 uutta satunnaistettua tutkimusta. Tulokset eivät oleellisesti muuttuneet aiemmasta.

Kommentit

Systemoitu katsaus. Meta-analyysiin sisällytettyjen tutkimuksien ongelmina olivat lyhyt seuranta-aika (12 viikkoa), matalat annokset ja ainoastaan 50 % kohtausvähenemän rekisteröinti eli kliinisesti merkittävimmästä päätepistetapahtumasta eli kohtauksettomuudesta ei ole tietoa kaikista tutkimuksista.

Kirjallisuutta

  1. Lozsadi D, Hemming K, Marson AG. Pregabalin add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD005612 «PMID: 18254084»PubMed
  2. Panebianco M, Bresnahan R, Hemming K ym. Pregabalin add-on for drug-resistant focal epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2019;7:CD005612 «PMID: 31287157»PubMed