Takaisin

Tiagabiini paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
27.2.2019

Näytön aste: A

Tiagabiini on tehokas paikallisalkuisen epilepsian lisälääke.

Vuosia 1997–98 koskeva Cochrane-katsaus «Pereira J, Marson AG, Hutton JL. Tiagabine add-on ...»1. Kohteena oli 3 satunnaistettua, lumekontrolloitua, kaksoissokkotutkimusta ja 2 crossover/lumelääketutkimusta, joissa tiagabiinia tutkittiin lisälääkkeenä paikallisalkuisessa, muille lääkkeille reagoimattomassa epilepsiassa. Yhteensä 858 potilasta analysoitiin (12–77-vuotiaita). Katsauksen lähteinä olivat muun muassa MEDLINE-tietokanta, Cochrane Epilepsy Group's trial register, Cochrane Central Register of Controlled Trials ja lääkkeen valmistajalta saadut tiedot.

Vaarasuhde (HR) (95 % luottamusväli) yli 50 % kohtausvähenemälle lumelääkkeeseen verrattuna oli 3,16 (1,97–5,07). Annos-vastesuhdetta ei pystytty luotettavasti arvioimaan. Lääkkeen keskeyttämisriski HR (95 % Iuottamusväli) lumelääkkeeseen verrattuna oli 1,81 (1,25–2,62). Tiagabiinin käyttöön merkittävästi liittyviä haittavaikutuksia OR (99 % luottamusväli) olivat huimaus 1,69 (1,31–2,18), väsyneisyys 1,38 (1,04–1,82), hermostuneisuus 10,65 (2,00–56,70) ja vapina 4,56 (1,73–12,08).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Edellä kuvattu Cochrane-katsaus on päivitetty vuonna 2019 «Bresnahan R, Martin-McGill KJ, Hutton JL ym. Tiaga...»2. Mukaan saatiin 6 satunnaistettua tutkimusta (948 potilasta). Tulokset eivät oleellisesti muuttuneet aiemmista.

Kommentit

Systemoitu katsaus. Meta-analyysiin sisällytettyjen tutkimuksien ongelmina olivat lyhyt seuranta-aika (12 viikkoa), matalat annokset ja ainoastaan 50 % kohtausvähenemän rekisteröinti eli kliinisesti merkittävimmästä päätepistetapahtumasta eli kohtauksettomuudesta ei ole tietoa.

Kirjallisuutta

  1. Pereira J, Marson AG, Hutton JL. Tiagabine add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2002;3:CD001908 «PMID: 12137637»PubMed
  2. Bresnahan R, Martin-McGill KJ, Hutton JL ym. Tiagabine add-on therapy for drug-resistant focal epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2019;10:CD001908 «PMID: 31608990»PubMed