Takaisin

Ohimolohkoepilepsian kirurgisen hoidon pitkäaikaistulokset

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen ja Tarkistanut 28.1.2019 Arto Immonen
27.2.2019

Näytön aste: C

Kaksi kolmesta potilaasta näyttäisi olevan kohtauksettomia yli 5 vuoden seurannassa lääkehoidolle reagoimattoman ohimolohkoepilepsian leikkaushoidon jälkeen.

Vuosia 1991–2003 koskeva systemaattinen katsaus ja meta-analyysi «Téllez-Zenteno JF, Dhar R, Wiebe S. Long-term seiz...»1. Kohteena oli etsiä kaikki mahdolliset julkaistut selvitykset ja artikkelit epilepsiakirurgian tuloksista, sarjoista, joissa olisi yli 20 potilasta, joita oli seurattu yli 5 vuotta. Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-, Index Medicus- ja Cochrane-tietokantoja ja erilaisia neurologisia lehtiä ja kirjoja. Tutkijat löysivät 76 artikkelia, joista 71 raportoi resektiivisestä kirurgiasta (93 %) ja 5 (7 %) ei-resektiivisestä kirurgiasta. Yksikään tutkimuksista ei ollut satunnaistettu ja vain 6 tutkimuksessa oli kontrolliryhmä.

Tutkimuksia, joissa oli seurattu ohimolohkoleikattuja potilaita, oli 40 ja näissä potilaita yhteensä 3 895. Yhdistettynä näistä tutkimuksista kohtauksettomia potilaita oli yli 5 vuoden seurannassa 66 % (95 % luottamusväli 62–70).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Systemoitu katsaus.

Kirjallisuutta

  1. Téllez-Zenteno JF, Dhar R, Wiebe S. Long-term seizure outcomes following epilepsy surgery: a systematic review and meta-analysis. Brain 2005;128:1188-98 «PMID: 15758038»PubMed