Takaisin

Ohimolohkon ulkopuolisen epilepsiakirurgian pitkäaikaistulokset

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen ja Tarkistanut 28.1.2019 Arto Immonen
27.2.2019

Näytön aste: C

Ohimolohkon ulkopuolisen paikallisalkuisen epilepsian leikkaushoito lopettaa kohtaukset kolmasosalla potilaista, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Vuosia 1991–2003 koskeva systemaattinen katsaus ja meta-analyysi «Téllez-Zenteno JF, Dhar R, Wiebe S. Long-term seiz...»1. Kohteena oli etsiä kaikki mahdolliset julkaistut selvitykset ja artikkelit epilepsiakirurgian tuloksista, sarjoista, joissa olisi yli 20 potilasta, joita oli seurattu yli 5 vuotta. Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-, Index Medicus- ja Cochrane-tietokantoja ja erilaisia neurologisia lehtiä ja kirjoja. Tutkijat löysivät 76 artikkelia, joista 71 raportoi resektiivisestä kirurgiasta (93 %) ja 5 (7 %) ei-resektiivisestä kirurgiasta. Yksikään tutkimuksista ei ollut satunnaistettu ja vain 6 tutkimuksessa oli kontrolliryhmä.

Tutkimuksia, joissa oli seurattu päälaenlohkoleikattuja potilaita, oli 1 ja tässä potilaita 82. Kohtauksettomia potilaita oli yli 5 vuoden seurannassa 46 % (95 % luottamusväli 35–57). Tutkimuksia, joissa oli seurattu takaraivolohkoleikattuja potilaita, oli 1 ja tässä potilaita 35. Kohtauksettomia potilaita oli yli 5 vuoden seurannassa 46 % (95 % luottamusväli 29–63). Tutkimuksia, joissa oli seurattu otsalohkoleikattuja potilaita, oli 7 ja näissä potilaita yhteensä 486. Yhdistettynä näistä tutkimuksista kohtauksettomia potilaita oli yli 5 vuoden seurannassa 27 % (95 % luottamusväli 23–30). Tutkimuksia, joissa oli seurattu yhdistettyä ryhmää ohimolohkon ulkopuolelta leikattuja potilaita, oli 2 ja näissä potilaita yhteensä 169. Yhdistettynä näistä tutkimuksista kohtauksettomia potilaita oli yli 5 vuoden seurannassa 34 % (95 % luottamusväli 28–40). Näin ollen ohimolohkon ulkopuolisen epilepsiakirurgian jälkeen pitkäaikaisen kohtauksettomuuden saavuttaminen yli 5 vuoden seurannassa vaihtelee 25–46 % välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Systemoitu katsaus, osasta kohteita vain harvoja tutkimuksia.

Kirjallisuutta

  1. Téllez-Zenteno JF, Dhar R, Wiebe S. Long-term seizure outcomes following epilepsy surgery: a systematic review and meta-analysis. Brain 2005;128:1188-98 «PMID: 15758038»PubMed