Takaisin

Epileptogeenisten leesioiden vaikutus epilepsiakirurgian tulokseen

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
21.10.2013

Näytön aste: C

Epilepsiakirurgia (sekä ohimolohkokirurgia että ohimolohkon ulkopuolinen epilepsiakirurgia) lopettanee kohtaukset yli puolella potilaista silloin, jos epilepsiakirurgian yhteydessä poistetaan yksittäinen epileptogeeninen leesio (hyvänlaatuinen kasvain, aivojen kuorikerroksen kehityshäiriö tai verisuoniepämuodostuma).

Vuosia 1991–2003 koskeva systemaattinen katsaus ja meta-analyysi «Téllez-Zenteno JF, Dhar R, Wiebe S. Long-term seiz...»1. Kohteena oli etsiä kaikki mahdolliset julkaistut selvitykset ja artikkelit epilepsiakirurgian tuloksista, sarjoista, joissa olisi yli 20 potilasta, joita oli seurattu yli 5 vuotta. Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE, Index Medicus ja Cochrane tietokantoja sekä erilaisia neurologisia lehtiä ja kirjoja. Tutkijat löysivät 76 artikkelia, joista 71 raportoi resektiivisestä kirurgiasta (93 %) ja viisi (7 %) ei-resektiivisestä kirurgiasta. Yksikään tutkimuksista ei ollut satunnaistettu ja vain kuudessa oli kontrolliryhmä.

Ohimolohkokirurgiassa kohtauksettomien potilaiden osuus oli suurin kasvaimen yhteydessä tehdyn epilepsiakirurgisen toimenpiteen yhteydessä. Tutkimuksia oli kolme, potilaita näissä 269 ja kohtauksettomia yli viiden vuoden seurannassa 76 % (95 % luottamusväli 73–79).

Sekä ohimolohkokirurgiaa että ohimolohkon ulkopuolisia leikkauksia sisältäneissä sarjoissa selvitettiin ennustetta niissä tapauksissa, joissa poistetun epileptogeenisen alueen yhteydessä oli todettu aivojen kuorikerroksen kehityshäiriö (kolme tutkimusta, 116 potilasta) ja verisuoniepämuodostumia (kaksi tutkimusta, 156 potilasta). Kehityshäiriöpotilaista kohtauksettomia oli 50 % (95 % luottamusväli 39–61) ja verisuoniepämuodostumapotilaista 79 % (95 % luottamusväli 73–85).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Systemoitu katsaus, osasta kohteita vain harvoja tutkimuksia.

Kirjallisuutta

  1. Téllez-Zenteno JF, Dhar R, Wiebe S. Long-term seizure outcomes following epilepsy surgery: a systematic review and meta-analysis. Brain 2005;128:1188-98 «PMID: 15758038»PubMed