Takaisin

Aivokurkiaisen halkaisun pitkäaikaistulokset

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
21.10.2013

Näytön aste: D

Aivokurkiaisen halkaisu tuo kohtauksettomuuden 35 % potilaista vaikeimman kohtaustyypin eli atoonisten kohtausten suhteen yli viiden vuoden seurannassa, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Vuosia 1991–2003 koskeva systemaattinen katsaus ja meta-analyysi «Téllez-Zenteno JF, Dhar R, Wiebe S. Long-term seiz...»1. Kohteena oli etsiä kaikki mahdolliset julkaistut selvitykset ja artikkelit epilepsiakirurgian tuloksista, sarjoista, joissa olisi yli 20 potilasta, joita oli seurattu yli viisi vuotta. Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE, Index Medicus ja Cochrane tietokantoja ja erilaisia neurologisia lehtiä ja kirjoja. Tutkijat löysivät 76 artikkelia, joista 71 raportoi resektiivisestä kirurgiasta (93 %) ja viisi (7 %) ei-resektiivisestä kirurgiasta. Yksikään tutkimuksista ei ollut satunnaistettu ja vain kuudessa oli kontrolliryhmä.

Tutkimuksia, joissa oli seurattu potilaita, joille oli suoritettu aivokurkiaisen halkaisu oli kolme ja näissä potilaita yhteensä 99. Yhdistettynä näistä tutkimuksista, kohtauksettomia potilaita vaikeimman kohtaustyypin eli atoonisten kohtausten suhteen oli yli viiden vuoden seurannassa 35 % (95 % luottamusväli 26–44).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Systemoitu katsaus.

Kirjallisuutta

  1. Téllez-Zenteno JF, Dhar R, Wiebe S. Long-term seizure outcomes following epilepsy surgery: a systematic review and meta-analysis. Brain 2005;128:1188-98 «PMID: 15758038»PubMed