Takaisin

Valproaatti yleistyneen epilepsian ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Jukka Peltola
21.10.2013

Näytön aste: C

Valproaatti lienee tehokkaampi kuin lamotrigiini ja paremmin siedetty kuin topiramaatti yleistyneissä epilepsioissa.

Iso-Britanniassa 1999–2004 tehdyssä sairaalapohjaisessa avoimessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Marson AG, Al-Kharusi AM, Alwaidh M ym. The SANAD ...»1 toisessa haarassa rekrytoitiin 716 potilasta, joille valproaattia pidettiin standardihoitona. Potilaat satunnaistettiin saamaan joko valproaattia, lamotrigiiniä tai topiramaattia. Ensisijaiset päätepistetapahtumat olivat aika hoidon lopettamiseen sekä aika yhden vuoden kohtauksettomuuden saavuttamiseen. Analyysit tehtiin sekä ITT- että PP -ryhmissä.

Yleistyneissä epilepsioissa valproaatti oli tehokkaampi kuin lamotrigiini; HR (95 % CI) 1,55 (1,07–2,24) sekä topiramaatti; HR (95 % CI) 1,89 (1,32–2,70), kun päätetapahtumana oli aika hoidon lopettamiseen. Kun päätetapahtumana oli aika vuoden kohtauksettomuuden saavuttamiseen, valproaatti oli tehokkaampi kuin lamotrigiini 0,68 (0,53–0,89), mutta lamotrigiinin ja topiramaatin välillä ei ollut tehoeroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Mukana ei ollut levetirasetaamia.

Kirjallisuutta

  1. Marson AG, Al-Kharusi AM, Alwaidh M ym. The SANAD study of effectiveness of valproate, lamotrigine, or topiramate for generalised and unclassifiable epilepsy: an unblinded randomised controlled trial. Lancet 2007;369:1016-26 «PMID: 17382828»PubMed