Takaisin

Kasvutekijävalmisteet diabeettisen neuropaattisen jalkahaavan hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen
24.3.2021

Näytön aste: C

Kasvutekijävalmisteet saattavat hieman edesauttaa diabeettisen neuropaattisen jalkahaavan paranemista.

Cochrane-katsauksessa «Martí-Carvajal AJ, Gluud C, Nicola S ym. Growth fa...»1selvitettiin kasvutekijähoitojen merkitystä diabeettisen jalkahaavan paranemiseen. Katsaukseen otettiin mukaan 28 RCT-tutkimusta (2 365 potilasta), joissa tutkittiin 11 eri kasvutekijää yhteensä 30 vertailussa.

Mikä tahansa kasvutekijä verrattuna lumeeseen tai hoitoon ilman kasvutekijää lisäsi mahdollisuutta haavan täydelliseen paranemiseen (345/657 (52,5 %) vs. 167/482 (34,6 %); RR 1,51, 95 % luottamusväli 1,31–1,73; I2 = 51 %, 12 tutkimusta). Tulos perustui pääosin platelet-derived wound healing formula - ja verihiutalekasvutekijätutkimuksiin (recombinant human platelet-derived growth factor). Meta-analyysia haavan täydellisen paranemisen nopeudesta ei voitu tehdä.

Kasvutekijä hoidolla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta amputaatioiden estoon (19/150 (12,7 %) vs.12/69 (17,4 %); RR 0,74, 95 % luottamusväli 0,39–1,39; I2 = 0 %, 2 tutkimusta).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Tutkijat arvioivat näytön haavan täydellisen paranemisen osalta heikoksi ja amputaatioiden osalta hyvin heikoksi.

Ks. myös vuonna 2019 julkaistu IWGDF-hoitosuositus (International Working Group on the Diabetic Foot) «https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf»1 «IWGDF Guidelines on the prevention and management ...»5.

Kirjallisuutta

  1. Martí-Carvajal AJ, Gluud C, Nicola S ym. Growth factors for treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD008548 «PMID: 26509249»PubMed
  2. Smiell JM, Wieman TJ, Steed DL ym. Efficacy and safety of becaplermin (recombinant human platelet-derived growth factor-BB) in patients with nonhealing, lower extremity diabetic ulcers: a combined analysis of four randomized studies. Wound Repair Regen 1999;7:335-46 «PMID: 10564562»PubMed
  3. Margolis DJ, Kantor J, Santanna J ym. Effectiveness of platelet releasate for the treatment of diabetic neuropathic foot ulcers. Diabetes Care 2001;24:483-8 «PMID: 11289472»PubMed
  4. Hardikar JV, Reddy YC, Bung DD ym. Efficacy of recombinant human platelet-derived growth factor (rhPDGF) based gel in diabetic foot ulcers: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled study in India. Wounds 2005;17:141-52
  5. IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease, 2019. https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf