Takaisin

Neuropatia ja neuroartropatia (Charcot´n jalka)

Näytönastekatsaukset
Timo Sane; tarkastanut 24.3.2021 Tapani Ebeling
10.6.2009

Näytön aste: B

Neuroartropatia (Charcot´n jalka) ilmenee todennäköisesti vain niillä diabeetikoilla, joilla on perifeerinen neuropatia.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Sinha S, Munichoodappa CS, Kozak GP. Neuro-arthrop...»1 kuvattiin Joslinin klinikassa Bostonissa vuosina 1949–70 diagnosoitujen 101 diabeettista neuroartopatiaa sairastaneen potilaan kliiniset oireet ja löydökset. Aineiston potilaista 58 oli miehiä ja 43 naisia, ja heidän ikänsä vaihteli 20–79 vuoden välillä. Kaikilla oli insuliinihoito, ja diabetes oli kestänyt yleensä yli 15 vuotta.

Kahdella kolmesta hoitotasapaino oli ollut huono. Jokaisella potilaalla oli perifeerinen neuropatia ja noin 30 %:lla potilaista oli myös retinopatia ja neuropatia.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Amstrong DG, Todd WF, Harkless LB, Bushman TR. The...»2 kuvattiin 1.2.1991–1.7.1994 hoidettujen akuuttia neuroartropatiaa sairastaneiden potilaiden kliiniset löydökset ja hoitovaste immobilisaatiohoidolle. Aineistossa oli 55 diabeetikkoa, joiden keski-ikä oli 58,6 vuotta ja diabeteksen kesto keskimäärin 15,9 vuotta. Potilailla oli tyypin 2 diabetes yhtä lukuun ottamatta. Neuroartropatian diagnoosi perustui jalan kuumotukseen, jalan luiden fragmentaatioon ja haurastumiseen sekä nivelten effuusioihin. Jokaisella aineiston potilaalla oli puuttuva jalkojen kosketustunto 10 g monofilamentilla tutkittuna osoituksena perifeerisesta neuropatiasta.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Clouse ME, Gramm HF, Legg M, Flood T. Diabetic ost...»3 kuvattiin kliinisesti ja radiologisesti 90 diabeetikkoa, joille kliinisen oireiston ja röntgenkuvien perusteella oli asetettu neuroartropatian diagnoosi. Potilaista oli miehiä 52 ja naisia 48, ja heidän keski-ikänsä oli 55 vuotta ja diabeteksen kesto keskimäärin 18 vuotta.

Kaikilla aineiston potilailla oli todettavissa perifeerinen neuropatia. 61 %:lla todettiin myös muita diabeteksen komplikaatioita (nefropatia, retinopatia tai perifeerinen valtimotauti).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Englantilaisessa tutkimuksessa «Stevens MJ, Edmonds ME, Foster AV ym. Selective ne...»4 verrattiin 12 diabeettista neuroartropatiaa sairastavan potilaan neuropatian ilmenemistä 10 diabeettista neuropaattista jalkahaava sairastavan, 12 neuropatian suhteen terveeseen diabeetikkoon ja 10 terveeseen verrokkiin. Kaikissa diabeetikkoryhmissä taudin kesto oli sama, keskimäärin 22–24 vuotta. Neuropatiaa tutkittiin kardiovaskulaarisilla autonomisen hermoston heijasteilla, perifeerisen sensorisen hermoston toimintakokeilla, värinätunnon kynnysmittauksella ja ihon verenvirtausmittauksin.

Neuroartropatiaa sairastavat erosivat merkitsevästi muista diabeetikoista neuropatian ilmenemistavan ja verenkiertovasteen perusteella. Neuroartropatiaa sairastavien lämpötuntoaisti oli säilynyt, mutta kylmätuntoaisti oli hävinnyt. Kevyt kosketustunto oli neuroartropatiaa sairastavilla säilynyt paremmin kuin jalkahaavapotilailla, sen sijaan värinätunto oli molemmissa ryhmissä heikentynyt. Lämpöreaktion aiheuttama verenkiertovaste oli neuroartropatiaa sairastavilla selvästi suurempi kuin jalkahaavapotilailla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Sinha S, Munichoodappa CS, Kozak GP. Neuro-arthrop...»1: Alkuperäistutkimuksia, joissa suurella potilasjoukolla yksityiskohtaisesti kuvattu Charcot-potilaiden taudinkuvaa ja taudinkulkua. Ei vertailuryhmää. Kaikilla potilailla todettu neuropatia, joskin tutkimuksesta ei käy ilmi neuropatian toteamistapa.

«Amstrong DG, Todd WF, Harkless LB, Bushman TR. The...»2: Kyseessä deskriptiivinen tutkimus ilman vertailuryhmää. Yhtä kaikki yhdelläkään neuroartropatiaa sairastavalla ei todettu normaalia kosketustuntoa.

«Clouse ME, Gramm HF, Legg M, Flood T. Diabetic ost...»3: Aineisto on tietysti vanhahtava, neuropatian toteamista ei ole definioitu eikä vertailuryhmää ole.

«Stevens MJ, Edmonds ME, Foster AV ym. Selective ne...»4: Tutkimuksen potilasaineisto oli pieni, minkä vuoksi ryhmänsisäinen hajonta heikensi ryhmien välisten erojen merkitsevyyttä. Tässä tutkimuksessa kosketustunto ei ollut puutteellinen kaikilla neuroartropatiapotilailla.

Uudemmat katsaukset vahvistavat johtopäätöstä. Erityisen mielenkiintoinen on Herlyn «Herlyn A, Prakasam RK, Peschel S ym. Corneal Subba...»5 ryhmän pilottitutkimuksen tulos, joka osoitti, että Charcot-osteoartropatiassa (N = 13) subbasaalisessa hermoplexuksessa todettiin harventumaa kaikissa mitatuissa muuttujissa verrattuna terveisiin kontrolleihin (N = 13). Kyseessä on alustava tulos, joten diabeetikkojen kontrolliryhmä ilman Charcot-artropatiaa olisi tärkeä. Uusia tutkimuksia aiheesta on odotettavissa.

Aihetta on käsitelty myös 2016 julkaistussa katsauksessa «La Fontaine J, Lavery L, Jude E. Current concepts ...»6.

Kirjallisuutta

 1. Sinha S, Munichoodappa CS, Kozak GP. Neuro-arthropathy (Charcot joints) in diabetes mellitus (clinical study of 101 cases). Medicine (Baltimore) 1972;51:191-210 «PMID: 5021769»PubMed
 2. Amstrong DG, Todd WF, Harkless LB, Bushman TR. The natural history of acute Chracot’s arthropathy in a diabetic foot specialty clinic. Diabet Med 1997;14:357-63
 3. Clouse ME, Gramm HF, Legg M, Flood T. Diabetic osteoarthropathy: clinical and roentgenographic observation observations in 90 cases. Am J Roentgenol 1974;14:357-63
 4. Stevens MJ, Edmonds ME, Foster AV ym. Selective neuropathy and preserved vascular responses in the diabetic Charcot foot. Diabetologia 1992;35:148-54 «PMID: 1547919»PubMed
 5. Herlyn A, Prakasam RK, Peschel S ym. Corneal Subbasal Nerve Plexus Changes in Severe Diabetic Charcot Foot Deformity: A Pilot Study in Search for a DNOAP Biomarker. J Diabetes Res 2018;2018:5910639 «PMID: 30525053»PubMed
 6. La Fontaine J, Lavery L, Jude E. Current concepts of Charcot foot in diabetic patients. Foot (Edinb) 2016;26:7-14 «PMID: 26802944»PubMed