Takaisin

Diabeettisen infektoitumattoman jalkahaavan antibioottihoito

Näytönastekatsaukset
Kirsi Valve ja Hannu Järveläinen
24.3.2021

Näytön aste: D

Antibiooteista ei näytä olevan hyötyä kliinisesti infektoitumattoman jalkahaavan hoidossa, mutta luotettava tutkimusnäyttö puuttuu.

Saksassa 1990-luvun alussa tehty satunnaistettu kontrolloitu tutkimus «Chantelau E, Tanudjaja T, Altenhöfer F ym. Antibio...»1, jossa verrattiin lumeen ja antibiootin (amoksisilliini-klavulaanihappo x 3/vrk) vaikutusta neuropaattisen diabeettisen jalkahaavan paranemiseen. Tutkimusryhmät ovat pienet, 22 tutkittavaa kummassakin haarassa, joten sattuma voi vaikuttaa suurestikin tuloksiin. Jalkahaavat olivat luokkaa 1A (pinnallinen haava ± selluliitti) tai 2A (syvempi haava ulottuen niveliin ja jänteisiin). Tutkimus kesti 20 vuorokautta, mutta artikkelista ei käy ilmi, kuinka pitkään hoitoryhmään satunnaistetut potilaat saivat antibioottia. Hoitolääkkeen antaminen keskeytettiin joko päivinä 3 tai 6, mikäli bakteeriviljelyssä löytyi hoitoon reagoimattomia bakteereita, tai päivänä 6, mikäli haavassa ei todettu kliinistä paranemista. Arviointi tehtiin päivinä 3, 6, 14 ja 20. Molemmille ryhmille annettiin sama paikallis- ja kevennyshoito.

Ryhmien välille ei saatu tilastollisesti merkitsevää eroa haavan paranemisen I: 27 %, C: 45 % tai haavan pienenemisen I: 0,27 mm/päivä, C: 0,41 mm/päivä osalta.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Chantelau E, Tanudjaja T, Altenhöfer F ym. Antibio...»1: Kyseessä oli lähinnä suuntaa antava tutkimus, jonka tulos on kuitenkin voitu vahvistaa vuonna 2014 julkaistussa 77 potilasta sisältäneessä tutkimuksessa «Gardner SE, Haleem A, Jao YL ym. Cultures of diabe...»2.

Vuoden 2019 IWGDF:n ohjeistuksessa «https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf»1 suositellaan, ettei diabeetikon kliinisesti infektoitumattoman jalkahaavan hoidossa tule käyttää antibiootteja edes paikallisesti «IWGDF Guidelines on the prevention and management ...»3.

Kirjallisuutta

  1. Chantelau E, Tanudjaja T, Altenhöfer F ym. Antibiotic treatment for uncomplicated neuropathic forefoot ulcers in diabetes: a controlled trial. Diabet Med 1996;13:156-9 «PMID: 8641121»PubMed
  2. Gardner SE, Haleem A, Jao YL ym. Cultures of diabetic foot ulcers without clinical signs of infection do not predict outcomes. Diabetes Care 2014;37:2693-701 «PMID: 25011945»PubMed
  3. IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease, 2019. https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2019/05/IWGDF-Guidelines-2019.pdf