Takaisin

Diabeettiseen jalkahaavaan liittyvä amputaatioriski

Näytönastekatsaukset
Tapani Ebeling
24.3.2021

Näytön aste: C

Diabeetikon iskeemisen jalkainfektion amputaatioriski saattaa olla monikymmenkertainen verrattuna ei-iskeemiseen jalkainfektioon.

Yhdysvalloissa Texasissa tehty retrospektiivinen tutkimus «Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Validation o...»1, jossa evaluoitiin 360 diabeetikon hoitotiedot koskien komplisoituneen nilkan alapuolella sijaitsevan jalkahaavan hoitoa 2 vuoden aikana vuosina 1994–96. Jalkahaavat oli tutkittu tietyn standardin mukaisesti. Haavan vaikeusaste luokiteltiin haavan syvyyden (probe to bone), infektion (kliiniset merkit) ja iskemian (perifeeeriset pulssit, ABI-indeksit) suhteen 16 eri kategoriaan (University of Texas Wound Classification System).

Laskettaessa amputaatioprevalensseja eri haavakategorioille todettiin amputaatioriskin kasvavan tilastollisesti merkitsevästi toisaalta haavan syvyyden suhteen (p < 0,001) ja toisaalta haavan vaikeusasteen suhteen (p < 0,001). Jos metallisondi kilahti luuhun (gradus III), oli potilailla 11 kertaa suurempi riski joutua jalkaterän tai korkeamman tason amputaatioon (18,3 vs. 2 %, OR = 11,1, luottamusväli 4,0–30,3). Potilailla, joilla oli infektio ja iskemia (aste D), oli 90-kertaa suurempi riski päätyä edellä mainittuun amputaatioon (76,5 vs. 3,5 %, OR 89,6, luottamusväli 25–316).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Validation o...»1: Retrospektiivinen tutkimus, joten voi olla menetelmään liittyviä heikkouksia. Koska valtimoverenkierron tilaa tutkittiin vain noninvasiivisin kliinisin menetelmin, on todennäköistä, että joitakin mediaskleroosista kärsiviä, ryhmään B luokiteltuja potilaita ei havaittu. Tämä ei kuitenkaan vaikuttaisi tutkimuksessa todetun trendin suuntaan.

Millsin katsaus «Mills JL Sr. Update and validation of the Society ...»2 tuo myös esiin vastaavan tiedon, eli iskemia ja jalkainfektio yhdessä lisäävät huomattavasti alaraaja-amputaatioriskiä.

Kirjallisuutta

  1. Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Validation of a diabetic wound classification system. The contribution of depth, infection, and ischemia to risk of amputation. Diabetes Care 1998;21:855-9 «PMID: 9589255»PubMed
  2. Mills JL Sr. Update and validation of the Society for Vascular Surgery wound, ischemia, and foot infection threatened limb classification system. Semin Vasc Surg 2014;27:16-22 «PMID: 25812755»PubMed