Takaisin

Lievän diabeettisen jalkainfektion antibioottihoito

Näytönastekatsaukset
Hannu Järveläinen
24.3.2021

Näytön aste: C

Diabeetikon jalkahaavaan liittyvän lievän jalkainfektion antibioottihoito tullee suunnata gram-positiivisiin aerobisiin bakteereihin.

Yhdysvalloissa Seattlessa veteraanien hoitoon keskittyneessä akuuttisairaalassa vuosina 1985–88 tehty satunnaistettu tutkimus «Lipsky BA, Pecoraro RE, Larson SA ym. Outpatient m...»1 koskien lievän jalkainfektion bakteriologiaa, bakteeriviljelyn näytteenottotekniikkaa ja antibioottihoitoa. Tutkimukseen rekrytoitiin 60 potilasta, josta 4 suljettiin pois eri syistä tutkimuksen alkuvaiheessa. Näiden tuloksia ei analysoitu tutkimuksen lopussa. Ihon haavauma liittyi jalkainfektioon 50 tutkimukseen osallistuneista eli 89 %:lla, 13:lla (23 %) oli edeltävä krooninen haava. Useimmissa bakteerinäytteissä osoitettiin kasvavan gram-positiivisen aerobin bakteerin, joista Staf. aureus oli yleisin (94 %). 43 %:lla tämä esiintyi yksin. Anaerobeja ja gram-negatiivisia sauvabakteereita löytyi odotettua harvemmin. Verrattiin keskenään klindamysiinin 300 mg x 4 ja kefaleksiinin 500 mg x 4 (hoitoaika 2 viikkoa) tehoa lievässä jalkainfektiossa.

Käytettyjen antibioottien välille ei saatu tilastollisesti merkitsevää eroa infektion paranemisen (klindamysiinillä 21/27 parani (78 %) / kefaleksiinilla 21/29 parani (72 %) tai haavan paranemisen (klindamysiinillä 10/25: 40 %, kefaleksiinilla 9/27: 35 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

IDSAn näyttöön perustuva hoitosuositus «Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG ym. Diagnosis and ...»2 diabeetikon jalkainfektion diagnoosista ja hoidosta. Suosittamisen vahvuus on määritelty luokkiin A–E, näytön aste luokkiin I–III. Referenssit on haettu systemaattisesti MEDLINEStä, EBSCOsta, Cochrane-kirjastosta ja muista artikkeleista.

Suosituksessa todetaan lievän ja keskivaikean jalkainfektion antibioottihoidon suuntaamisen gram-positiivisiin bakteereihin riittävän suurimmassa osassa tapauksista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Lipsky BA, Pecoraro RE, Larson SA ym. Outpatient m...»1: Pieni tutkimus, joten painoarvo jää vähäiseksi.

«Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG ym. Diagnosis and ...»2: Hoitosuosituksessa ei käydä systemaattisesti tehtyjä tutkimuksia läpi. Tämä heikentää hoitosuosituksen painoarvoa.

Kirjallisuutta

  1. Lipsky BA, Pecoraro RE, Larson SA ym. Outpatient management of uncomplicated lower-extremity infections in diabetic patients. Arch Intern Med 1990;150:790-7 «PMID: 2183732»PubMed
  2. Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG ym. Diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis 2004;39:885-910 «PMID: 15472838»PubMed