Takaisin

Jalkainfektion ennusteeseen vaikuttavat tekijät diabeetikolla

Näytönastekatsaukset
Hannu Järveläinen
24.3.2021

Näytön aste: B

Riittävä perifeerinen verenkierto ja haavan pinnallisuus ilmeisesti ennustavat diabeetikon jalkainfektion paranemista ilman amputaatiota.

Ruotsissa, Lundissa 1/1986–12/1995 tehty avoin, prospektiivinen tutkimus «Eneroth M, Apelqvist J, Stenström A. Clinical char...»1. 223 diabeetikkoa, joilla syvää jalkahaavaan (Wagnerin luokka 3) liittyvä jalkainfektio. Haavan paikallisstatus tutkittiin tarkoin, samoin perifeerisen verenkierron tila. Tutkimus on tehty huolella ja arvioitu kaikkia kliinisesti relevantteja tekijöitä. Seuranta-aika on riittävän pitkä.

Tilastollisesti ja kliinisesti merkityksellinen tulos koskee valtimoverenkierron tilaa ja haavan syvyyttä. Kun tulokset analysoitiin ikään, sukupuoleen ja diabeteksen kestoon suhteutettuna, todettiin seuraavien tekijöiden ennustavan paranemista ilman amputaatiota: distaalinen verenpaine: TP > 45 mmHg ja AP > 80 mmHg, RR 2,2, 95 % luottamusväli 1,2–4,1, p < 0,01; palpoitava a. poplitea, RR 2,8, 95 % luottamusväli 1,2–6,6, p < 0,02; luu ei näkyvissä haavan pohjalla, RR 2,0, 95 % luottamusväli 1,0–3,8, p < 0,04.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Merkittävä, avoin, prospektiivinen tutkimus. Tutkimus oli tehty huolellisesti ja arvioitu kaikkia kliinisesti relevantteja tekijöitä. Mainitut tutkimustulokset olivat kliinisesti ja tilastollisesti merkitseviä.

Kirjallisuutta

  1. Eneroth M, Apelqvist J, Stenström A. Clinical characteristics and outcome in 223 diabetic patients with deep foot infections. Foot Ankle Int 1997;18:716-22 «PMID: 9391817»PubMed