Takaisin

Tupakointi ja diabeetikon jalkaongelmat

Näytönastekatsaukset
Liisa Hiltunen; tarkastanut 24.3.2021 Tapani Ebeling
10.6.2009

Näytön aste: C

Tupakointi saattaa olla merkittävä diabeetikon perifeerisen neuropatian riskitekijä.

Väestöpohjaisen tutkimuksen «Tapp RJ, Shaw JE, de Courten MP ym. Foot complicat...»1 tavoitteena oli määritellä neuropatian ja perifeerisen valtimotaudin (PVD) esiintyvyys ja riskitekijät sekä korkean riskin potilaat australialaisessa diabeetikkopopulaatiossa. Tutkimukseen otettiin 42 alueelta Australiasta satunnaisesti 11 247 iältään vähintään 25-vuotiasta potilasta. Neuropatian ja perifeerisen valtimotaudin (PVD) olemassaolo määriteltiin henkilöiltä, joilla luokiteltiin olevan diabetes joko oman ilmoituksen (ennestään tiedossa oleva diabetes) tai sokerirasituskokeen (uusi diabetes) perusteella, kohonnut paastosokeri tai heikentynyt glukoosinsieto sekä satunnaisotokselta henkilöiltä, joilla oli normaali glukoosinsieto. Neuropatian luokitteluun käytettiin 4 eri asteikkoa: oiretestiä (NSS = modified neuropathy symptom score), toiminnanvajaustestiä (NDS = modified neuropathy disability score), painetestiä 10 g monofilamentilla (PPT = pressure perception test) ja asennonmuutokseen liittyvää verenpaineen laskua.

Ennestään diabetesta sairastavista 13,1 %:lla todettiin neuropatia ja uusista diabeetikoista 7,1 %:lla. PVD todettiin vastaavasti 13,9 %:lla ja 6,9 %:lla. Neuropatian itsenäisiä riskitekijöitä olivat diabeteksen kesto (OR 1,73; 95 % luottamusväli 1,33–2,28), potilaan pituus (OR 1,42; 95 % luottamusväli 1,08–1,88), ikä (OR 2,57; 95 % luottamusväli 1,94–3,40), tupakointi (OR 2,07; 95 % luottamusväli 1,00–4,28), s-uraatti (OR 1,03; 95 % luottamusväli 1,00–1,06) ja u- alb/kre-suhde (OR 1,11, 95 % luottamusväli 1,01–1,21).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Tapp RJ, Shaw JE, de Courten MP ym. Foot complicat...»1: Laaja väestöpohjainen tutkimus, jossa vähintään 25-vuotiaden henkilöiden glukoosiaineenvaihdunta ja sen häiriön vaikeusaste luokiteltiin. Tausta- ja seurantatiedot olivat kattavia. Tasokasta tutkimusnäyttöä tupakoinnista diabeetikon jalkaongelmien riskitekijänä oli niukasti. Tässä tutkimuksessa tupakoinnin OR neuropatian riskitekijänä diabeetikolla oli 2,07, mutta 95 % luottamusväli oli laaja ulottuen arvoon 1,0 (1,00–4,28).

Katsaus «Xia N, Morteza A, Yang F ym. Review of the role of...»2 tuo esiin useita eri mekanismeja, joiden kautta tupakointi edistää neuropatiaa.

Kirjallisuutta

  1. Tapp RJ, Shaw JE, de Courten MP ym. Foot complications in Type 2 diabetes: an Australian population-based study. Diabet Med 2003;20:105-13 «PMID: 12581261»PubMed
  2. Xia N, Morteza A, Yang F ym. Review of the role of cigarette smoking in diabetic foot. J Diabetes Investig 2019;10:202-215 «PMID: 30300476»PubMed