Takaisin

Kroonisen osteomyeliitin mikrobilääkehoito diabeetikolla

Näytönastekatsaukset
Hannu Järveläinen
24.3.2021

Näytön aste: A

Osteomyeliitin optimaalista hoitoa (mikrobilääkehoidon laatu, kirurginen tai konservatiivinen hoito) ei tutkimusten perusteella voida definitiivisesti määritellä.

IDSAn viimeisin näyttöön perustuva hoitosuositus «Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB ym. 2012 Infectio...»1 diabeetikon jalkainfektion diagnoosista ja hoidosta on vuodelta 2012. Osteomyeliitin hoitoon liittyen suosituksessa pohditaan valintaa mikrobilääkehoidon ja kirurgisen hoidon välillä.

Suosituksessa viitattujen tutkimusten perusteella todetaan, ettei ole yhtään julkaisua, jossa olisi verrattu suoraan kirurgista hoitoa ei-kirurgiseen hoitoon. Ei-kirurgisella hoidolla eli mikrobilääkehoidolla todetaan saavutettavan 3–6 kuukauden hoidolla suotuisa tulosta 65–80 %:ssa tapauksia. Tulosta varjostaa kuitenkin seikat, kuten miten osteomyeliitti oli eri tutkimuksissa spesifioitu, toisin sanoen, miten potilaat oli valittu eri tutkimuksiin, ja kuinka paljon hoitoon liittyi kuolleen kudoksen poistoa (depridement).

Tästä huolimatta ei-kirurgista hoitoa tulisi harkita ensisijaisesti, jos kirurginen hoito aiheuttaa liiallista toiminnan menetystä jalassa, jos potilaan alaraajan verenkierto on huono eikä sitä voida kirurgisesti parantaa, jos infektio kohdistuu jalan etuosaan ja jos kirurgiseen hoitoon liittyy liian suuri riski potilaan kannalta.

Mikrobilääkehoidon valintaan liittyen todetaan, ettei ole mitään yksittäistä mikrobilääkettä, joka olisi muita parempi. Tosin on näyttöä sen puolesta, että pitkällä antimikrobihoidolla ilman kirurgista hoitoa voidaan saavuttaa hyvä tulos, mikäli hoito kohdistuu luuviljelystä saatuun tulokseen. Hoidon kesto ilman kirurgista hoitoa tulisi suosituksen perusteella olla vähintään 3 kuukautta. Alkuun suositellaan parenteraalista hoitoa, mutta jatkossa voidaan siirtyä suun kautta otettavaan hoitoon.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Italialaiset julkaisivat vuonna 2019 laajan katsauksen liittyen diabeetikon jalkainfektioihin «Pitocco D, Spanu T, Di Leo M ym. Diabetic foot inf...»2. Kyseisessä julkaisussa he suosittelevat 6 viikon antibioottihoitoa diabeetikon osteomyeliitin hoidossa, mikäli potilaalle ei tehdä luuresektiota. Sen sijaan, mikäli potilaalle tehdään kirurginen interventio ja sen avulla infektoitunut luu tulee kokonaan poistetuksi, yli 1 viikon mittainen antibioottihoito ei ole tarpeen.

Kirjallisuutta

  1. Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB ym. 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis 2012;54:e132-73 «PMID: 22619242»PubMed
  2. Pitocco D, Spanu T, Di Leo M ym. Diabetic foot infections: a comprehensive overview. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2019;23:26-37 «PMID: 30977868»PubMed