Takaisin

Potilasohjauksen merkitys diabeetikon jalkaongelmien ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Anna-Maija Jumisko
24.3.2021

Näytön aste: C

Diabetikon potilasohjaus saattaa vähentää kovettumia jalkojen painealueilla.

Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Rönnemaa T, Hämäläinen H, Toikka T ym. Evaluation ...»1selvitettiin ohjauksen ja seurannan vaikutusta kovettumien ja muiden jalkaa uhkaavien tekijöiden muodostumiseen. Seurantaryhmässä oli 267 ja kontrolliryhmässä 263 potilasta. Seurantaryhmän potilaat kävivät jalkojenhoitajan vastaanotolla jalkojenhoitajan suosituksen mukaisesti keskimäärin 4,7 kertaa 12 kuukauden seurantajakson aikana. Ensimmäinen käynti oli heti tutkimuksen alussa, ja se piti sisällään pääasiassa potilasopetusta. Yksilöllisessä opetuksessa otettiin huomioon potilaan ikä, ammatti ja edeltävät tottumukset jalkojen hoidossa jne. Ohjeistus piti sisällään sukkien ja kenkien valinnan, päivittäisen jalkahygienian, kynsienleikkuun, jalkojen rasvauksen tarvittaessa, ohjeet riskitilanteiden välttämiseksi ja jalkavoimistelun.

Kontrolliryhmä sai vain kirjallisia ohjeita. Mukana ei ollut korkean riskiryhmän potilaita.

Henkilökohtaisen hoidon saaneiden ryhmän tiedot jalkojenhoidosta (P = 0,004) ja omahoidosta (P < 0,001) parani verrattuna kontrolliryhmään. Henkilökohtaisen hoidon saaneilla potilailla kovettumien määrä väheni 54,4 %:sta 39,5 %:iin Kontrolliryhmässä muutos oli 51,3 %:sta 48,2 %:iin (P < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Rönnemaa T, Hämäläinen H, Toikka T ym. Evaluation of the impact of podiatrist care in the primary prevention of foot problems in diabetic subjects. Diabetes Care 1997;20:1833-7 «PMID: 9405902»PubMed