Takaisin

Klopidogreelin aloitusannos sepelvaltimotautikohtauksen hoidon aloituksessa

Näytönastekatsaukset
Ilkka Tierala
29.4.2014

Näytön aste: B

Klopidogreelihoito on parasta aloittaa 600 mg aloitusannoksella sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa nopean hoitovaikutuksen saamiseksi.

Klopidogreelihoito vaatii erillisen aloitusannoksen, jotta trombosyyttiesto toteutuisi edes kohtalaisesti. Suoraan ylläpitoannoksella aloitettaessa hoidon teho saavutetaan vasta useiden vuorokausien kuluttua, ja isolla osalla potilaista riittävää trombosyyttitoiminnanestoa ei saavuteta lainkaan. Virallisella 300 mg aloitusannoksella saavutetaan tutkimusten mukaan kohtalainen trombosyyttiesto, mutta vasta 5–10 tunnin kuluttua lääkkeen annosta, ja eri selvitysten mukaan 20–30 %:lla potilaista ei riittävää tehoa saavuteta lainkaan.

Eri tutkimusten mukaan 600 mg aloitusannoksella teho saavutetaan lähes 90 %:lla potilaista jo parin tunnin kuluessa. Tätä vastaten myös haittatapahtumien määrä on pienempi eikä vuotojen määrä näytä lisääntyvän. Tehdyt tutkimukset ovat toistaiseksi melko pieniä, ja osin päätetapahtumana on ollut vain trombosyyttitoiminnan esto. Suuri tätä asiaa muiden ohessa selvittävätutkimus CURRENT–OASIS-7 on vielä menossa ja ratkaissee asian lopullisesti, mutta tähänastisten tutkimusten tulos on kaikissa saman suuntainen.

Esimerkkeinä tutkimuksista voidaan todeta seuraavat:

Ranskalaisessa Cuisset ym. tutkimuksessa «Cuisset T, Frere C, Quilici J ym. Benefit of a 600...»1 satunnaistettiin 292 peräkkäistä sepelvaltimotautikohtauksen vuoksi pallolaajennukseen joutunutta potilasta saamaan joko 300 mg tai 600 mg aloitusannos vähintään 12 tuntia ennen toimenpidettä. Trombosyyttiestoa arvioitiin verikokeella, ja haittatapahtumia seurattiin kuukauden ajan.

Trombosyyttiesto oli merkittävästi parempi 600 mg aloitusannoksen saaneilla (p < 0,0001). Esto puuttui kokonaan 25 %:lla pienemmän annoksen saaneista ja 15 %:lla isomman annoksen saaneista (p = 0,03). Kuukauden seurannassa haittatapahtumia tuli pienemmän annoksen ryhmässä 12 %:lle ja isomman annoksen ryhmässä 5 %:lle (p = 0,02). Vuotojen määrissä ei ollut eroja.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa ranskalaisessa tutkimuksessa «Montalescot G, Sideris G, Meuleman C ym. A randomi...»2 satunnaistettiin 103 potilasta saamaan joko 300 mg, 600 mg tai 900 mg aloitusannos. Trombosyyttiesto oli tilastollisesti parempi sekä 600 mg että 900 mg ryhmissä kuin 300 mg -ryhmässä, mutta ison annoksen ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa. Kliinisissä tapahtumissa ei ollut tilastollisia eroja kuten ei myöskään vuotojen määrissä

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa ranskalaisessa tutkimuksessa «Montalescot G, Sideris G, Meuleman C ym. A randomi...»2 satunnaistettiin 103 potilasta saamaan joko 300 mg, 600 mg tai 900 mg aloitusannos.

Trombosyyttiesto oli tilastollisesti parempi sekä 600 mg:n että 900 mg:n ryhmissä kuin 300 mg:n ryhmässä, mutta ison annoksen ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa. Kliinisissä tapahtumissa ei ollut tilastollisia eroja, kuten ei myöskään vuotojen määrissä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Cuisset T, Frere C, Quilici J ym. Benefit of a 600-mg loading dose of clopidogrel on platelet reactivity and clinical outcomes in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome undergoing coronary stenting. J Am Coll Cardiol 2006;48:1339-45 «PMID: 17010792»PubMed
  2. Montalescot G, Sideris G, Meuleman C ym. A randomized comparison of high clopidogrel loading doses in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes: the ALBION (Assessment of the Best Loading Dose of Clopidogrel to Blunt Platelet Activation, Inflammation and Ongoing Necrosis) trial. J Am Coll Cardiol 2006;48:931-8 «PMID: 16949482»PubMed