Takaisin

Lyhytpsykoterapia akuutissa stressireaktiossa ja akuutissa traumaperäisessä stressihäiriössä

Näytönastekatsaukset
Kristian Wahlbeck
9.1.2020

Näytön aste: C

Altistusta sisältävä lyhyt kognitiivinen käyttäytymisterapia saattaa vähentää traumaperäistä akuuttia oireilua.

Altistusta sisältävä lyhyt kognitiivinen käyttäytymisterapia saattaa vähentää traumaperäistä akuuttia oireilua.

Cochrane-katsaukseen «Roberts NP, Kitchiner NJ, Kenardy J ym. Early psyc...»1 sisällytettiin 15 satunnaistettua tutkimusta akuutin stressireaktion hoidosta, joka oli aloitettu 3 kuukauden sisällä traumaattisesta tapahtumasta. Potilaista valtaosa oli liikenneonnettomuuden, rikoksen tai työtapaturman kokeneita. Osallistujat täyttivät pääosin akuutin stressireaktion tai akuutin traumaperäisen stressihäiriön kriteerit. 12 tutkimusta koski lyhyttä kognitiivista käyttäytymisterapiaa (KKT), jossa oli traumafokus.

Katsauksen mukaan kognitiivinen lyhytterapia on vaikuttavampi oireiden hoidossa kuin tukikeskustelut tai odotuslistalla oleminen. Hoitotulokset kuitenkin vaihtelivat tutkimusten välillä, eikä vaikutus ollut välttämättä suuri. Katsaukseen sisällytetyt tutkimukset olivat pieniä, ja 5 tutkimusta oli saman australialaisen tutkimusryhmän tuottamia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Amerikkalaiseen terveysteknologian arviointiin «Gartlehner G, Forneris CA, Brownley KA ym. Interve...»2 sisältyvään systemoituun katsaukseen sisällytettiin vain hyvä- tai keskilaatuisia satunnaistettuja tutkimuksia, joissa osallistujat olivat kokeneet trauman, mutta heillä ei ollut traumaperäistä stressihäiriötä. 4 kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) vaikuttavuutta arvioinutta tutkimusta ja 4 kognitiivisen terapian (KT) arvioinutta tutkimusta sisältyivät meta-analyysiin.

Meta-analyysissa KKT vähensi traumaperäisen stressihäiriön oireita tukikeskusteluja paremmin myös puolen vuoden kuluttua tapahtuneen seurantamittauksen kohdalla. Sen sijaan KKT ei tilastollisesti ollut tukikeskusteluja tehokkaampi traumaperäisen häiriön ehkäisyssä, masennusoireiden vähentämisessä tai ahdistusoireiden vähentämisessä.

Kokonaisarvioinnin mukaan riittävästi näyttöä KKT:n tai KT:n vaikuttavuudesta traumaperäistä stressihäiriön ehkäisyssä tai oireiden lievittämisessä ei ole. Raportin mukaan ei myöskään ole näyttöä KBT:n tai KT:n paremmuudesta verrattuna tavanomaisiin tukikeskusteluihin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

«Gartlehner G, Forneris CA, Brownley KA ym. Interve...»2 Tulosten mukaan KKT saattaa olla vaikuttavinta vaikeassa akuutissa stressihäiriössä ja vaikean trauman jälkeen.

Kirjallisuutta

  1. Roberts NP, Kitchiner NJ, Kenardy J ym. Early psychological interventions to treat acute traumatic stress symptoms. Cochrane Database Syst Rev 2010;(3):CD007944 «PMID: 20238359»PubMed
  2. Gartlehner G, Forneris CA, Brownley KA ym. Interventions for the Prevention of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in Adults After Exposure to Psychological Trauma. Comparative Effectiveness Review Number 109. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, 2013