Takaisin

Pari- ja perheterapiat depressioiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Olavi Lindfors
8.1.2020

Näytön aste: B

Pari- ja perheterapialla ilmeisesti voidaan lievittää depressio-oireita ja parantaa parisuhde- ja perheongelmia. Niiden käyttö voi olla perusteltua silloin, kun depressioon liittyy merkittäviä parisuhde- tai perheongelmia.

Cochrane-katsaus «Barbato A, D'Avanzo B, Parabiaghi A. Couple therap...»1 masennustilojen hoidosta pariterapialla sisälsi 14 satunnaistettua kliinistä koetta (N = 651), jossa diagnosoidusta masennustilasta (85 % aineistosta toinen tai kumpikin pariskunnasta) kärsineet potilaat satunnaistettiin eri suuntauksia edustavaan (kognitiivis-behavioraaliseen, systeemiseen, systeemis-kokemukselliseen, tunnekeskeiseen tai interpersoonalliseen), keskimäärin 15–20 käyntikertaa kestävään pariterapiaan ja vertailuryhmässä useimmiten vastaavan orientaation mukaiseen yksilöpsykoterapiaan, 3 tutkimuksessa lääkehoidon tai 3 tutkimuksessa kliinisen seurannan ryhmään. Vaikutuksia verrattiin kaikissa tutkimuksissa hoitojen päättymispisteessä ja 10 tutkimuksessa 3–24 kuukauden seurannassa.

9 tutkimuksen perusteella ei hoidon päättyessä todettu eroja masennusoireiden vähenemisessä, masennustilan poistumisessa tai hoitomyöntyvyydessä pari- ja vertailuterapioiden välillä. 3 tutkimuksen perusteella pariterapia tuotti paremman tuloksen masennusoireiden vähenemisessä kuin minimaalinen muu hoito (SMD -0,95; 95 % luottamusväli -1,59 – -0,32). Parisuhteeseen liittyvät ongelmat vähenivät 6 tutkimuksen perusteella arvioituna enemmän pari- kuin yksilöterapioissa (SMD -0,50; 95 % luottamusväli -0,97 – -0,02).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Alkuperäistutkimukset olivat aineistoiltaan pieniä ja vertailuja lääkehoitoon ja minimaaliseen hoitoon oli niukasti. Nämä heikentävät tutkimusnäytön luotettavuutta.

Cochrane-katsaus «Henken HT, Huibers MJ, Churchill R ym. Family ther...»2 masennustilojen hoidosta perheterapialla sisälsi 6 kontrolloitua tai satunnaistettua kliinistä koetta, joista 3:ssa potilaiden yleisin diagnoosi oli vakava masennustila ja 3:ssa potilaat olivat aikuisia. Perheterapiat, joiden kesto oli 8–12 käyntikertaa, edustivat psykoedukatiivista, psykodynaamista ja systeemistä orientaatiota, ja vertailuhoitoina oli tavanomainen psykiatrinen hoito, toinen perheterapiamuoto tai hoidon odottaminen. Vaikutuksia verrattiin hoitojen päättymispisteessä tai enintään 2 vuoden seurannassa.

Tutkimusten laadullisten puutteiden vuoksi yhteenvetovertailua ja yhdistettyä näytön asteen arviointia ei voitu tehdä. Yksittäisten, aikuisiin kohdistuneiden tutkimusten perusteella perheterapia osoittautui tehokkaammaksi kuin hoidon odottaminen masennusoireiden lievittämisessä ja perhesuhteiden parantamisessa. Yksittäisen tutkimuksen perusteella se osoittautui yhtä tehokkaaksi kuin lääkehoito masennusoireiden lievittämisessä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Barbato A, D'Avanzo B, Parabiaghi A. Couple therapy for depression. Cochrane Database Syst Rev 2018;6:CD004188 «PMID: 29882960»PubMed
  2. Henken HT, Huibers MJ, Churchill R ym. Family therapy for depression. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD006728 «PMID: 17636850»PubMed