Takaisin

Voimavarasuuntautunut, ratkaisukeskeinen lyhytterapia masennuksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Olavi Lindfors ja Jan-Henry Stenberg
23.6.2014

Näytön aste: C

Voimavarasuuntautunut, ratkaisukeskeinen lyhytterapia saattaa olla hyödyllinen depression hoidossa.

Suomalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa kokeessa «Knekt P, Lindfors O, Härkänen T ym. Randomized tri...»1vuosilta 1994−2000 yhteensä 326 potilasta satunnaistettiin joko kertaviikkoiseen 20 käyntikerran lyhytkestoiseen (SPP) tai 2−3 viikoittaisen käynnin pitkäkestoiseen (keskimäärin 2,5 vuotta) (LPP) psykodynaamiseen psykoterapiaan tai enintään 12 käynnin lyhyeen voimavarasuuntautuneeseen terapiaan (SFT). Potilaita seurattiin kolme vuotta hoitojen alusta. Potilaista 85 %:lla oli masennushäiriö, joista yleisin oli toistuva vakava masennustila.

Voimavarasuuntautuneen terapian ja psykodynaamisen lyhytterapian välillä ei todettu eroa vaikuttavuudessa. Masennusoireet vähenivät nopeammin kummassakin lyhytterapiassa kuin pitkässä terapiassa hoidetuilla BDI-asteikolla (Beck Depression Inventory) mitattuna 7 kuukauden kuluttua hoitojen alusta SFT vs LPP -3,7; 95 % luottamusväli -5,8 – -1,5. Vastaavasti toipuminen vakavasta masennustilasta oli suurempaa (OR 3,21, 95 % luottamusväli 1,65−6,27).

Kolmen vuoden seurannan loppuun mennessä toipumisessa masennustilasta ei todettu eroa, mutta pitkässä terapiassa masennusoireilun väheneminen oli suurempaa kuin voimavarasuuntautuneessa terapiassa. Viiden vuoden seurannassa «Knekt P, Lindfors O, Sares-Jäske L ym. Randomized ...»2 tilastollisesti merkittävää eroa ei enää havaittu, mikä liittyi lyhyen terapian jälkeiseen runsaaseen muun hoidon käyttöön. Kun muun hoidon käyttö huomioitiin toipumiskriteerissä, pitkä terapia tuotti paremman vasteen viiden vuoden seurannassa (RR 1,48, p < 0,05).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Knekt P, Lindfors O, Härkänen T ym. Randomized trial on the effectiveness of long-and short-term psychodynamic psychotherapy and solution-focused therapy on psychiatric symptoms during a 3-year follow-up. Psychol Med 2008;38:689-703 «PMID: 18005493»PubMed
  2. Knekt P, Lindfors O, Sares-Jäske L ym. Randomized trial on the effectiveness of long- and short-term psychotherapy on psychiatric symptoms and working ability during a 5-year follow-up. Nord J Psychiatry 2013;67:59-68 «PMID: 22563790»PubMed