Takaisin

Nuorten psykoottisen depression hoito

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
24.6.2014

Näytön aste: D

Nuorten psykoottisessa depressiossa masennuslääkehoitoon saattaa olla hyödyksi yhdistää psykoosilääke, vaikka riittävä tutkimusnäyttö asiasta vielä puuttuu.

Hyvää tutkimusnäyttöä masennus- ja psykoosilääkkeen yhdistämisestä nuorten psykoottisessa depressiossa ei ole. Yksi pieni tutkimus «Geller B, Cooper TB, Farooki ZQ ym. Dose and plasm...»1, jossa tutkittiin ensisijaisesti lääkkeiden plasmapitoisuuksia nuorten psykoottisessa depressiossa, viittaa masennus- ja psykoosilääkkeen yhdistämisen hyödyllisyyteen.

Yleisimmin käytettyjä epätyypillisen psykoosi- ja masennuslääkkeen yhdistelmiä ei nuorten psykoottisessa depressiossa ole tutkittu. Sekä yhdysvaltalainen «Birmaher B, Brent D, AACAP Work Group on Quality I...»2 että brittiläinen «National Institute for Health and Clinical Excelle...»3 hoitosuositus suosittelevat harkitsemaan masennus- ja psykoosilääkkeen yhdistämistä psykoottisessa depressiossa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Geller B, Cooper TB, Farooki ZQ ym. Dose and plasma levels of nortriptyline and chlorpromazine in delusionally depressed adolescents and of nortriptyline in nondelusionally depressed adolescents. Am J Psychiatry 1985;142:336-8 «PMID: 3970271»PubMed
  2. Birmaher B, Brent D, AACAP Work Group on Quality Issues ym. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with depressive disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46:1503-26 «PMID: 18049300»PubMed
  3. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Depression in children and young people: identification and management in primary, community, and secondary care. National Clinical Practice Guideline Number 28. National Collaborating Centre for Mental Health, National Institute for Clinical Excellence, 2005. https://www.nice.org.uk/guidance/cg28 «https://www.nice.org.uk/guidance/cg28»1