Takaisin

Nuorten psykoottisen depression lääkehoito masennus- ja psykoosilääkkeillä

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
8.1.2020

Näytön aste: D

Nuorten psykoottisen depression hoidossa masennuslääkehoitoon saattaa olla hyödyksi yhdistää psykoosilääke, vaikka riittävä tutkimusnäyttö puuttuu.

Yksi pieni tutkimus «Geller B, Cooper TB, Farooki ZQ ym. Dose and plasm...»1, jossa tutkittiin ensisijaisesti lääkkeiden plasmapitoisuuksia nuorten psykoottisessa depressiossa, viittaa masennus- ja psykoosilääkkeen yhdistämisen hyödyllisyyteen.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
  • Kommentti: Hyvää tutkimusnäyttöä masennus- ja psykoosilääkkeen yhdistämisestä nuorten psykoottisessa depressiossa ei ole. Yleisimmin käytettyjä toisen polven psykoosi- ja masennuslääkkeen yhdistelmiä ei nuorten psykoottisessa depressiossa ole tutkittu. Sekä yhdysvaltalainen «Birmaher B, Brent D, AACAP Work Group on Quality I...»2 että brittiläinen «National Collaborating Centre for Mental Health. D...»3 hoitosuositus suosittelevat harkitsemaan masennus- ja psykoosilääkkeen yhdistämistä psykoottisessa depressiossa.

Kirjallisuutta

  1. Geller B, Cooper TB, Farooki ZQ ym. Dose and plasma levels of nortriptyline and chlorpromazine in delusionally depressed adolescents and of nortriptyline in nondelusionally depressed adolescents. Am J Psychiatry 1985;142:336-8 «PMID: 3970271»PubMed
  2. Birmaher B, Brent D, AACAP Work Group on Quality Issues ym. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with depressive disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46:1503-26 «PMID: 18049300»PubMed
  3. National Collaborating Centre for Mental Health. Depression in children and young people: identification and management in primary, community and secondary care. London (UK): National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2015 Mar. 63 p. (Clinical guideline; no. 28).