Takaisin

Nuorten depression jatko- ja estohoito kognitiivisella terapialla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
24.6.2014

Näytön aste: C

Nuorten depressioiden jatko- ja estohoitoa saattaa olla hyödyllistä toteuttaa harvajaksoisin kognitiivis-behavioraalisin seurantatapaamisin.

17 iältään 9−17-vuotiaan vakavasta masennustilasta kärsineen avohoitopotilaan akuutin kognitiivis-behavioraalisen terapian (CBT) jatkohoitona 1−2 kertaa kuukaudessa kuuden kuukauden ajan toteutettua CBT-jatkohoitoa verrattiin 12 vain akuuttihoidon saaneen potilaan historialliseen kontrolliryhmään «Kroll L, Harrington R, Jayson D ym. Pilot study of...»1.

CBT-jatkohoitoryhmässä todettiin vertailuryhmään verrattuna vähemmän relapseja kuuden kuukauden seuranta-aikana (p < 0,03).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa tutkimuksessa «Clarke GN, Rohde P, Lewinsohn PM ym. Cognitive-beh...»2 nuorten vakavan masennuksen 16 tapaamista käsittäneen akuuttihoidon jälkeen potilaat satunnaistettiin kolmeen seurantaryhmään kahden vuoden ajaksi: 4 kuukauden välein toteutettuun CBT-seurantaryhmään (N = 24), 4 kuukauden välein toteutettuun seurantatapaamisryhmään (N = 16) tai kerran vuodessa tapahtuneeseen seurantatapaamisryhmään (N = 24). Seurantoihin osallistui 73 % alkuperäisen tutkimuksen potilaista.

Akuuttihoidon jälkeen edelleen masentuneista potilaista yhden vuoden seurannassa suurempi osa potilaista oli toipunut CBT-seurantaryhmässä kuin seurantatapaamisryhmässä (100 % vs 50 %, p < 0,05), mutta kahden vuoden seurannassa ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (100 % vs 90 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Ensimmäisessä tutkimuksessa «Kroll L, Harrington R, Jayson D ym. Pilot study of...»1 potilaita ei satunnaistettu hoitoryhmiin, vaan käytettiin historiallista kontrolliryhmää. Lisäksi verratut potilasryhmät olivat pieniä.

Nämä tutkimukset «Kroll L, Harrington R, Jayson D ym. Pilot study of...»1, «Clarke GN, Rohde P, Lewinsohn PM ym. Cognitive-beh...»2 viittaavat alustavasti siihen, että nuorten vakavan masennuksen akuuttihoidon jälkeinen jatkohoito CBT:lla suojaa relapseilta 6–12 kuukauden ajan, mutta sitä pitempää suojaavaa vaikutusta ei ole todettu. Lisätutkimus suuremmilla potilasaineistoilla on tarpeen.

Kirjallisuutta

  1. Kroll L, Harrington R, Jayson D ym. Pilot study of continuation cognitive-behavioral therapy for major depression in adolescent psychiatric patients. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996;35:1156-61 «PMID: 8824059»PubMed
  2. Clarke GN, Rohde P, Lewinsohn PM ym. Cognitive-behavioral treatment of adolescent depression: efficacy of acute group treatment and booster sessions. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1999;38:272-9 «PMID: 10087688»PubMed