Takaisin

Lihakseen annettujen puuduteruiskeiden vaikuttavuus kroonisessa myofaskiaalisessa niskakivussa

Näytönastekatsaukset
Jari Arokoski, Pekka Mäntyselkä ja Juha Auvinen
26.8.2016

Näytön aste: C

Lihakseen annetuista puuduteruiskeista saattaa olla apua kroonisen myofaskiaalisen lihaskivun hoidossa.

Systemaattisessa katsauksessa «Peloso P, Gross A, Haines T ym. Medicinal and inje...»1, «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/cd000319»1arvioitiin niskakivun lääkehoitoja satunnaistetuissa interventiotutkimuksissa vuoteen 2006 asti. Lihaksensisäisesti annettujen puuduteinjektioiden tehosta kroonisen myofaskiaalisen niskakivun hoidossa todettiin olevan kohtalaista näyttöä.

Katsauksessa käsiteltiin 3 tutkimusta, joissa kaikissa lihaksensisäisesti pistetystä puudutteesta katsottiin olevan hyötyä. 2 tutkimuksessa puudutetta oli verrattu pistämiseen ilman lääkeainetta. Toisessa niistä tehoa oli arvioitu 2 viikon kohdalla ja toisessa 4 viikon kohdalla. Tilastollisen heterogeenisuuden vuoksi meta-analyysia ei näistä tutkimuksista tehty. 1 tutkimuksessa oli verrattu puudutteen ja venyttelyn tehoa pelkkään venyttelyyn, ja siinä tehoa oli arvioitu 3 kuukauden kohdalla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa (kirjallisuushaku tammikuuhun 2014) ja siinä tehdyssä meta-analyysissa «Liu L, Huang QM, Liu QG ym. Effectiveness of dry n...»2selvitettiin erilaisten pistohoitojen vaikuttavuutta niskahartiaseudun myofaskiaaliseen kipuun 20 satunnaistetun tutkimuksen perusteella (n = 839). Tutkimuksista selvitettiin välitöntä (heti – 3 vuorokautta hoidon jälkeen), keskipitkää (9–28 vrk) ja pitkäaikaista (2–6 kk) hoitovastetta niskahartiakipuun (VAS/NRS).

Ns. kuivaneulottelu vähensi niskahartiakipua enemmän kuin lumehoito välittömästi (SMD -1,91, luottamusväli -3,10 – -0,73) ja keskipitkällä aikavälillä (SMD -1,07, luottamusväli -1,87 – -0,27), mutta eroa ei ollut enää pitkällä aikavälillä. Toisaalta lihaksen puudutuspistoshoito oli kuivaneulottelua tehokkaampi keskipitkällä aikavälillä arvioituna (SMD 1,69, luottamusväli 0,40–2,98), mutta ei välittömästi eikä pitkäaikaisesti.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Peloso P, Gross A, Haines T ym. Medicinal and injection therapies for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD000319 «PMID: 17636629»PubMed
  2. Liu L, Huang QM, Liu QG ym. Effectiveness of dry needling for myofascial trigger points associated with neck and shoulder pain: a systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2015;96:944-55 «PMID: 25576642»PubMed