Takaisin

Ohjauksen ja neuvonnan vaikuttavuus piiskaniskuvamman hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ville Leinonen, Petri Salo ja Olavi Airaksinen
26.8.2016

Näytön aste: C

Potilaalle toimitettu ohjaus- ja neuvontamateriaali saattaa edistää tavanomaisen hoidon vaikuttavuutta ja vähentää potilaan kokemaa kipua piiskaniskuvamman yhteydessä.

Systemoiduissa kirjallisuuskatsauksissa «Hurwitz EL, Carragee EJ, van der Velde G ym. Treat...»1, «Yu H, Côté P, Southerst D ym. Does structured pati...»2ja Cochrane-katsauksessa «Gross A, Forget M, St George K ym. Patient educati...»3selvitettiin opetuksen tai ohjauksen vaikuttavuutta piiskaniskuvammasta johtuvan niskakivun hoidossa.

Näiden perusteella ohjausmateriaalilla yksinään ei näyttäisi olevan vaikuttavuutta piiskaniskuvamman hoidossa, mutta fysioterapian tai ensihoidon lisänä se saattaa edistää muun hoidon vaikuttavuutta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tuoreimmassa katsauksessa «Yu H, Côté P, Southerst D ym. Does structured pati...»23 akuuttia ja 2 kroonistunutta piiskaniskuvammaa koskevan satunnaistetun tutkimuksen perusteella tiedonvälitysmenetelmien (kirjallinen tai suullinen) välillä ei ole merkittävää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Hurwitz EL, Carragee EJ, van der Velde G ym. Treatment of neck pain: noninvasive interventions: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(4 Suppl):S123-52 «PMID: 18204386»PubMed
  2. Yu H, Côté P, Southerst D ym. Does structured patient education improve the recovery and clinical outcomes of patients with neck pain? A systematic review from the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Spine J 2014; «PMID: 24704678»PubMed
  3. Gross A, Forget M, St George K ym. Patient education for neck pain. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD005106 «PMID: 22419306»PubMed