Takaisin

Tupakointi ja niskakipu

Näytönastekatsaukset
Eira Viikari-Juntura ja Jaro Karppinen
29.8.2016

Näytön aste: C

Tupakointi lisännee vähän niskakivun ja niskasairauksien riskiä.

2 systemoidussa katsauksessa selvitettiin niskakivun tai niskasairauksien yhteyttä tupakointiin.

Väestötutkimuksia koskevassa katsauksessa «Hogg-Johnson S, van der Velde G, Carroll LJ ym. Th...»1 löytyi 1 seurantatutkimus ja 1 tapaus-verrokkitutkimus. Seurantatutkimuksessa todettiin lievästi ei-merkitsevästi kohonnut niskakivun ilmaantuvuuden riski henkilöillä, jotka tupakoivat tutkimuksen alkuvaiheessa (OR = 2,1; 95 % luottamusväli 0,9–1,5). Varjoainekuvauksella varmistetun kaularangan välilevytyrän riskitekijöitä koskevassa tapaus-verrokkitutkimuksessa tutkimushetkellä tupakoineilla oli ei-merkitsevästi kohonnut riski (OR = 2,1; 95 % luottamusväli 0,9–5,0). Näiden lisäksi todettiin 1 seurantatutkimuksessa lievästi kohonnut niskakivun riski henkilöillä, jotka olivat lapsuudessaan altistuneet tupakansavulle (OR = 1,3; 95 % luottamusväli 1,0–1,7).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Työntekijäaineistoihin kohdistuneissa katsauksessa «Côté P, van der Velde G, Cassidy JD ym. The burden...»2 löytyi 5 seurantatutkimusta, joista 4:ssä tutkimushetkellä tai aikaisemmin tupakoineilla oli lisääntynyt niskakivun riski, kun taas 1:ssä vastaavaa yhteyttä ei todettu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kohorttitutkimuksiin kohdistuneessa systemaattisessa katsauksessa «McLean SM, May S, Klaber-Moffett J ym. Risk factor...»3 arvioitiin epäspesifin niskakivun riskitekijöitä alun perin oireettomilla. Katsaukseen otettiin vain tutkimuksia, joissa oli vähintään 1 vuoden seuranta. Katsaukseen kelpuutettiin 14 itsenäistä kohorttitutkimusta, joista 2 oli Suomesta.

Aiemmin tupakoineilla oli kummassakin tupakointia arvioineessa tutkimuksessa suurentunut niskakivun riski (OR = 2,37; 95 % luottamusväli 0,69–8,07 ja OR = 1,80; 95 % luottamusväli = 1,14–2,82). Katsauksen tekijät päätyivät vahvaan näyttöön tupakoinnin syy-yhteydestä, mutta tupakointia arvioinneista tutkimuksista toisessa yhteys oli säteilevään niskakipuun miehillä ja toisessa paikalliseen niskakipuun naisilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Hogg-Johnson S, van der Velde G, Carroll LJ ym. The burden and determinants of neck pain in the general population: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S39-51 «PMID: 18204398»PubMed
  2. Côté P, van der Velde G, Cassidy JD ym. The burden and determinants of neck pain in workers: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S60-74 «PMID: 18204402»PubMed
  3. McLean SM, May S, Klaber-Moffett J ym. Risk factors for the onset of non-specific neck pain: a systematic review. J Epidemiol Community Health 2010;64(7):565-72 «PMID: 20466711»PubMed