Takaisin

Yhdistelmähoidon vaikutus verenpaineeseen

Näytönastekatsaukset
Eero Mervaala
10.9.2020

Näytön aste: A

Kahden verenpainelääkkeen yhdistelmä alentaa verenpainetta merkittävästi enemmän kuin yhden verenpainelääkkeen annoksen kaksinkertaistaminen.

Meta-analyysi «Wald DS, Law M, Morris JK ym. Combination therapy ...»1satunnaistetuista faktoriaalisista tutkimuksista, joissa potilaat ovat saaneet 2 eri verenpainelääkettä, niiden yhdistelmää tai lumelääkettä. Meta-analyysi koostui 42 tutkimuksesta (10 968 osallistujaa; 10 333 parallel group design -tutkimuksissa ja 365 crossover-tutkimuksissa), joissa on tutkittu 4 verenpainelääkkeiden ensisijaisryhmää (diureetit, beetasalpaajat, ACE:n estäjät, kalsiumkanavan salpaajat). Angiotensiinireseptorisalpaajilla tehtyjä tutkimuksia ei ollut mukana meta-analyysissa. Meta-analyysista suljettiin pois alle 2 viikkoa kestäneet verenpainetutkimukset, ei-satunnaistetut tutkimukset sekä tutkimukset, joissa ei ollut lumeryhmää. Aineisto kerättiin tietokannoista Medline, Cochrane Collaboration ja EMBASE 1966–03/2008. Tiedonkeruussa käytettiin 4 verenpaineen ensisijaislääkeryhmän lääkkeistä sekä geneerisiä että kauppanimiä. Suurin osa potilaista oli avohoidon verenpainepotilaita, jotka eivät olleet sairastaneet sydäninfarktia, aivohalvausta, diabetesta tai munuaissairauksia. Tutkimusten kesto oli 4–12 viikkoa, potilaiden keskimääräinen ikä oli tutkimuksissa 46–71 vuotta. Verenpaineen lähtötaso oli tutkimuksissa 136–173 / 84–110 mmHg.

Tutkimuksessa määritettiin eri verenpainelääkkeille verenpainetta alentavan vaikutuksen suhteen ekvivalentit annokset valmisteyhteenvedoissa esitettyjen annossuositusten perusteella. Tiatsididiureetin lumekorjattu verenpainetta alentava vaikutus monoterapiana oli keskimäärin 7,3 mmHg ja toiseen lääkkeeseen yhdistettynä 14,6 mmHg. Vastaavat verenpainetta alentavat vaikutukset olivat beetasalpaajilla 9,3 mmHg ja 18,9 mmHg, ACE:n estäjillä 6,8 mmHg ja 13,9 mmHg ja kalsiumkanavan salpaajilla 8,4 mmHg ja 14,3 mmHg.

Tutkimuksen mukaan 2 verenpainelääkkeen yhdistelmän verenpainetta alentava vaikutus on additiivinen ja tarkkaan ennustettavissa (observed to expected incremental blood pressure reduction): diureetit 1,04 (luottamusväli 0,88–1,20), beetasalpaajat 1,00 (luottamusväli 0,76–1,24), ACE:n estäjät 1,16 (luottamusväli 0,93–1,39) ja kalsiumkanavan salpaajat 0,89 (luottamusväli 0,69–1,09). 2 verenpainelääkkeen yhdistelmälääkehoitoon verrattuna 1 lääkkeen annoksen 2-kertaistaminen laski verenpainetta vain viidesosan (0,22, luottamusväli 0,19–0,25). Tutkijat arvioivat meta-analyysissa laskennallisesti myös lääkkeiden vaikuttavuutta sydän- ja verisuonitapahtumiin. Laskennan perusteena on käytetty aikaisempia meta-analyyseja, joiden perusteella 1 verenpainelääke standardiannoksena alentaa diastolista verenpainetta 5 mmHg ja vähentää 65-vuotiaiden sepelvaltimotautitapahtumia 25 % ja aivohalvaustapahtumia 35 %.

Meta-analyysin perusteella lääkeannoksen 2-kertaistaminen alentaisi verenpainetta 6 mmHg, sepelvaltimotautitapahtumat vähenisivät 29 % ja aivohalvaustapahtumat 40 %. 2 lääkkeen yhdistelmä (standardiannoksin) alentaisi verenpainetta 9 mmHg, sepelvaltimotapahtumat vähenisivät 40 % ja aivohalvaustapahtumat 54 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Wald DS, Law M, Morris JK ym. Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med 2009;122:290-300 «PMID: 19272490»PubMed