Takaisin

Lääkehoidon merkitys raajan menetysuhkaan kriittisessä alaraajaiskemiassa

Näytönastekatsaukset
Markku Ellonen
13.4.2010

Näytön aste: C

Lääkehoidon teho kriittisessä alaraajaiskemiassa (PAOD Fontaine III–IV) on raajan säilymisen kannalta merkityksetön tai marginaalinen.

Cochrane-katsauksen meta-analyysissä «Loosemore TM, Chalmers TC, Dormandy JA. A meta-ana...»1 todetaan, ettei juuri millään lääkehoidolla on ole saatu hyödyllistä ja jalkaa pelastavaa tulosta kriittisen (PAOD Fontaine III–IV) iskemian hoidossa. Vain prostanoideihin kuuluvalla Iloprostolilla on tehty pieniä RCT-tutkimuksia (ks. myös sähköinen tausta-aineisto Lääkehoitojen vaikutus katkokävelyn oireisiin «Lääkehoitojen vaikutus katkokävelyn oireisiin»1), joiden meta-analyysin tulos on saatu tilastollisesti merkittäväksi lyhyen 6 kuukauden seurannan aikana. Hoito annettiin suoneen 2–4 viikon ajan. Potilaille ei voitu tehdä rekonstruktioita tai sen yritys oli epäonnistunut. Päätetapahtumana oli amputaation tai kuoleman estyminen. Vuonna 1994 julkaistun, meta-analyysiin sisällytettyjen RCT-osatutkimuksien laatua ei ole riittävästi arvioitu, mikä vähentää meta-analyysin arvoa. 4 viikon iv-annostelu, korkea hinta ja kliinisesti vähäinen ja ehkä vain tilapäinen hyöty rajoittavat Iloprostin käyttöä.

Kriittisen iskemian johtaessa potilaan immobilisaatioon voidaan tarvita LMW-hepariinia lisääntyneen tromboemboliavaaran takia. Beetasalpaajasta saattaa olla haittaa kriittisessä iskemiassa, jos syketaso on normaali. Verenkierto huononee Hb-tason alittaessa 100 g/l. Kävelyharjoitukset eivät enää ole hyödyllisiä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Loosemore TM, Chalmers TC, Dormandy JA. A meta-analysis of randomized placebo control trials in Fontaine stages III and IV peripheral occlusive arterial disease. Int Angiol 1994;13:133-42 «PMID: 7525794»PubMed