Takaisin

Asetyylisalisyylihappo ja tukkiva valtimotauti

Näytönastekatsaukset
Riitta Lassila
13.4.2010

Näytön aste: A

Asetyylisalisyylihappo estää noin neljäsosan kardiovaskulaarisista tapahtumista alaraajojen tukkivaa valtimotautia sairastavilla.

Aikaisemman valtimotromboosin sairastanut potilas on suuressa vaarassa saada uuden tromboottisen tapahtuman. Antitromboli Trialists Collaborationin (ATT) raportoima satunnaistettujen asetyylisalisyylihappotutkimusten meta-analyysi «Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration, Bai...»1 kattoi kuuden sydäninfarktitutkimuksen ja kymmenen aivoinfarktitutkimuksen aineiston. Näissä satunnaistetuissa tutkimuksissa oli mukana 17 000 potilasta, ja tutkimuksiin liittyi 3 306 sydän- ja verisuonitapahtumaa. Tutkimuksen seuraamat päätetapahtuma oli vakavat vaskulaaritapahtuma eli sydäninfarkti, aivoinfarkti tai kardiovaskulaarikuolema (äkkikuolema, keuhkoembolia, hemorragia ja kuolema epäselvästä syystä). Meta-analyysin mukaan asetyylisalisyylihappo (80–325 mg x 1) vähentää kardiovaskulaaritapahtumia määrällä, joka vastaa noin 10–20 valtimotukosta 1 000 potilasta kohden vuoden seuranta-aikana sekundaaripreventiossa. Myös vaskulaaristen kuolintapausten määrä vähentyy. Vastaavana aikana vakavien verenvuotojen ilmaantuvuus on 1/10 tromboosien esiintyvyydestä. Näin ollen asetyylisalisyylihapon hyöty-haittasuhde on edullinen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

ATT-tutkimuksessa «Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration, Bai...»1 alaraajojen tukkivan valtimosairauden erillistä merkitystä ei selvitetty. Koska kuitenkin valtaosalla alaraajojen tukkivaa valtimosairautta potevista potilaista on aikaisempi sydäninfarkti tai aivoverenkierron häiriö tai molemmat, tutkimuksen löydös kuvastaa alaraajojen tukkivan valtimosairauden sydän- ja verisuonitaudin sekundaaripreventiota. American College of Chest Physicianin (ACCP) näyttöön perustuvan antitromboottisen ja trombolyyttisen hoidon suositus on elinikäinen verihiutaleiden estolääkitys, jos on potilas sairastanut aikaisemman kardiovaskulaaritapahtuman «Sobel M, Verhaeghe R, American College of Chest Ph...»2.

Kirjallisuutta

  1. Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration, Baigent C, Blackwell L ym. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials. Lancet 2009;373:1849-60 «PMID: 19482214»PubMed
  2. Sobel M, Verhaeghe R, American College of Chest Physicians ym. Antithrombotic therapy for peripheral artery occlusive disease: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest 2008;133:815S-843S «PMID: 18574279»PubMed