Takaisin

Atsitromysiini vs. doksisykliini klamydian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Eija Hiltunen-Back
8.5.2018

Näytön aste: A

Atsitromysiini on yhtä tehokas ja yhtä hyvin siedetty kuin doksisykliini klamydian hoidossa.

Meta-analyysissä «Lau CY, Qureshi AK. Azithromycin versus doxycyclin...»1 arvioitiin atsitromysiinin ja doksisykliinin tehoa ja siedettävyyttä klamydian hoidossa. Vuosilta 1975–2001 haettiin englanninkieliset julkaisut käyttäen lähteinä tietokantoja Medline, Pre-Medline, HealthStar, Journals at Ovid Full text, Evidence Based Medicine (EBM) Reviews, Cochrane Database of systematic Reviews, Database of Abstracts and Reviews of effectiveness. Inkluusiokriteerit olivat seuraavat: satunnaistettu tutkimusasetelma, doksisykliini 100 mg x 2 yhteensä 7 vuorokauden ajan tai atsitromysiini 1 g klamydian aiheuttaman uretriitin tai servisiitin hoidossa, yli 15-vuotiaat miehet ja ei-raskaana olevat naiset ja hoidon jälkeinen mikrobiologinen paraneminen evaluoitu (negatiivinen Ag, viljely, PCR-tulos).

Tulokset: 12 julkaisua, 1 543 potilaasta (726 miestä ja 817 naista) tieto mikrobiologisesta paranemisesta ja 2 171 potilaasta (9 tutkimusta) mahdollisista haittavaikutuksista. Hoidetuista parani atsitromysiinilla 97 % (853/884) ja doksisykliinilla 98 % (645/659). Haittavaikutuksia 25 %:lla (atsitromysiini) ja 23 %:lla (doksisykliini).

Tulokset yhdistämällä ei todettu tilastollisesti merkittävää eroa mikrobiologiselle paranemiselle (riskiero 0,01; 95 % luottamusväli -0,01–0,02) ja haitoille (riskiero 0,01; 95 % luottamusväli -0,02–0,04) atsitromysiini jaa doksisykliini ryhmien välillä. Yleisimpiä (87,3 %) haittavaikutuksia olivat GI-haittavaikutukset, kuten ripuli, kipu, pahoinvointi, oksentelu. Beggin tai Eggerin testeissä ei viitettä julkaisuharhasta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Lau CY, Qureshi AK. Azithromycin versus doxycycline for genital chlamydial infections: a meta-analysis of randomized clinical trials. Sex Transm Dis 2002;29:497-502 «PMID: 12218839»PubMed