Takaisin

Atsitromysiini klamydian hoitona raskauden aikana

Näytönastekatsaukset
Anna Alanen
8.5.2018

Näytön aste: A

Atsitromysiinin 1 g:n kerta-annoshoito on raskauden aikana yhtä tehokas hoito kuin erytromysiini tai amoksisilliini ja aiheuttaa vähemmän haittavaikutuksia.

Järjestelmällinen katsausartikkeli (meta-analyysi) «Pitsouni E, Iavazzo C, Athanasiou S ym. Single-dos...»1, johon oli valittu satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, joissa oli verrattu atsitromysiinia, erytromysiiniin ja amoksisilliniin raskauden aikana. Materiaali haettiin Medline- ja Scopus-tietokannoista vuosilta 1991–2006, yhteensä 95 tutkimusta löytyi. Suurin osa näistä hylättiin, koska niissä ei tutkittu tai keskitytty raskauden aikaisen klamydian hoitoon.

8 tutkimusta täytti inkluusiokriteerit. 2 tutkimusta vertasi 1 g kerta-annosta atsitromysiiniä amoksisilliiniin (500 mg x 3 x 7) (N 39 + 129 = 168) ja 6 atsitromysiiniä erytromysiiniin (500 mg x 3–4 x 7) (N 48 + 106 + 140 + 48 + 47 + 30 = 419).

Atsitromysiini oli yhtä tehokas kuin muut kaksi. Verrattuna erytromysiiniin se aiheutti huomattavasti vähemmän gastrointestinaalisia haittavaikutuksia (OR 0,11; 95 % luottamusväli 0,07–0,18) ja komplianssi oli merkittävästi parempi (OR 23,7; 95 % luottamusväli 9,34–60,14).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Amerikkalainen retrospektiivinen tutkimus «Rahangdale L, Guerry S, Bauer HM ym. An observatio...»2. Tätä ennen CDC:n hoitosuositus klamydiaan raskauden aikana oli erytromysiini (E) (500 mg x 4 p.o. 7 vuorokautta) tai amoksisilliini (Am) (500 mg x 3 p.o. 7 vuorokautta). Verrattiin raskaana olevia, jotka olivat saaneet atsitromysiinia (Az) 1 g kerta-annoshoitona tai jommankumman yllä olevista. Yhteensä 358 potilasta (keskenmenneet, keskeytetyt ja kohdunulkoiset raskaudet suljettiin pois). Tiedot saatiin 277:sta (77 %). N jakautui epätasaisesti hoitoryhmien välille: Az 191, E 53 ja Am 25 tapausta.

Atsitromysiini oli tehokkain: test-of-cure Az 97,2 %, Am 95,2 % ja E 64,3 % (merkittävä ero atsitromysiiniin verrattuna). Vastasyntyneillä ei ollut eroja kunnossa tai anomalioissa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Pitsouni E, Iavazzo C, Athanasiou S ym. Single-dos...»1: Kaikki valitut tutkimukset olivat Yhdysvalloista.

«Rahangdale L, Guerry S, Bauer HM ym. An observatio...»2: Amerikkalaiseen tapaan potilasmateriaali sisälsi paljon hispaaniseen tai mustaan rotuun kuuluvia, valkoisia oli 20 %. Huumeiden käyttäjiä oli 11 %. 16 %:lla oli joku muu ei-viraalinen sukupuolitauti, lähinnä tippuri tai trikomoniasis. Kuppa- tai HIV-positiivisia ei ollut. Klamydian paranemiseen nämä tekijät eivät varmaankaan vaikuta, hoidon komplianssiin kylläkin.

Kirjallisuutta

  1. Pitsouni E, Iavazzo C, Athanasiou S ym. Single-dose azithromycin versus erythromycin or amoxicillin for Chlamydia trachomatis infection during pregnancy: a meta-analysis of randomised controlled trials. Int J Antimicrob Agents 2007;30:213-21 «PMID: 17596917»PubMed
  2. Rahangdale L, Guerry S, Bauer HM ym. An observational cohort study of Chlamydia trachomatis treatment in pregnancy. Sex Transm Dis 2006;33:106-10 «PMID: 16432482»PubMed