Takaisin

CtrGC-yhdistelmätestin käyttö klamydian ja tippurin diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Mirja Puolakkainen ja Risto Vuento
8.5.2018

Näytön aste: A

CtrGC-combotesti soveltuu hyvin klamydian ja tippurin diagnostiikkaan. Miehillä CtGC-yhdistelmätestillä voidaan tunnistaa ensivirtsasta C. trachomatis- ja tippuritartunnat, mutta naisilla diagnostiikkaan sopii parhaiten tikkunäyte vaginan limakalvolta.

Perinteisesti Chlamydia trachomatis -infektion laboratoriodiagnostiikka on perustunut bakteerin viljelemiseen genitaalialueen limakalvon tikkunäytteestä, mutta nykyään tikkunäytteestä ja/tai ensivirtsasta tehtävät nukleiinihappo-osoitukseen (Nho) perustuvat testit ovat syrjäyttäneet viljelyn. Tippurin (Neisseria gonorrhoeae) diagnostiikassa viljelyllä on vankka rooli, ja se on ainoa menetelmä, jolla bakteerin herkkyys mikrobilääkkeille voidaan määrittää. Monet uudet kaupalliset testipakkaukset ovat yhdistelmätestejä (combotestejä) eli niillä voi näytteestä osoittaa sekä C. trachomatiksen että N. gonorrhoeaen perimäainesta.

Järjestelmällisessä katsauksessa «Cook RL, Hutchison SL, Østergaard L ym. Systematic...»1 arvioitiin Medlinesta 1991–2004 poimittuja tutkimuksia, joissa verrattiin kaupallisesti saatavilla olevien yhdistelmätestien herkkyyttä ja tarkkuutta analysoitaessa C. trachomatiksen ja N. gonorrhoeaen esiintymistä ensivirtsa- ja tikkunäytteissä. Katsaukseen kelpuutetuissa tutkimuksissa esitettiin sekä ensivirtsanäytteen että perinteisen tikkunäytteen tulokset miehillä ja naisilla erikseen, ja niissä käytettiin lisäksi vertailumenetelmää (viljely tai muu Nho-menetelmä). Näytteet olivat sekä oireisista että oireettomista henkilöistä. Katsauksessa analysoitiin GC:n osoitustestien herkkyydet ja tarkkuudet sekä niiden 95 % luottamusvälit tutkimuksittain ja testeittäin (taulukko «GC:n osoitustestien herkkyydet ja tarkkuudet sekä niiden 95 % luottamusvälit tutkimuksittain ja testeittäin / miehet....»1 miehet ja taulukko «GC:n osoitustestien herkkyydet ja tarkkuudet sekä niiden 95 % luottamusvälit tutkimuksittain ja testeittäin / naiset....»2 naiset).

Käytetyillä testeillä ensivirtsanäytteen tutkiminen johti lähes yhtä hyvään herkkyyteen perinteisen tikkunäytteen tutkimiseen verrattuna miehillä. Naisilla sen sijaan ensivirtsanäytteen tutkiminen antoi huomattavasti huonomman herkkyyden kuin kohdunkaulan limakalvonäytteiden tutkiminen. Uusimpia testiformaatteja analysoivissa tutkimuksissa herkkyys on ollut tätä parempi, mutta suositeltavin näytelaatu naisilla on tikkunäyte vaginan limakalvolta (taulukko «GC:n osoitustestien herkkyydet ja tarkkuudet / naiset. GCn prevalenssi aineistossa oli 2 % (11/575) ....»3).

Taulukko 1. GC:n osoitustestien herkkyydet ja tarkkuudet sekä niiden 95 % luottamusvälit tutkimuksittain ja testeittäin / miehet.
Miesten ensivirtsanäytteet Miesten tikkunäytteet (uretra)
Testi
(N)
Herkkyys
(95 % luottamusväli)
Tarkkuus
(95 % luottamusväli)
Herkkyys
(95 % luottamusväli)
Tarkkuus
(95 % luottamusväli)
PCR (4) 90,4 % (87,9–92,9 %) 99,7 % (99,4–100 %) 96,1 % (94,4–.97,7 %) 99,0 % (98,2–.99,8 %)
Taulukko 2. GC:n osoitustestien herkkyydet ja tarkkuudet sekä niiden 95 % luottamusvälit tutkimuksittain ja testeittäin / naiset.
Naisten ensivirtsanäytteet Naisten tikkunäytteet (cervix)
Testi
(N)
Herkkyys
(95 % luottamusväli)
Tarkkuus
(95 % luottamusväli)
Herkkyys
(95 % luottamusväli)
Tarkkuus
(95 % luottamusväli)
PCR (4) 55,6 % (36,3–74,9 %) 98,7 % (97,5–99,9 %) 94,2 % (90,5–98,0 %) 99,2 % (98,4–100 %)
TMA (2) 91,3 % (85,0–95,6 %) 99,3 % (98,6–99,6 %) 99,2 % (95,7–100 %) 98,7 % (98,0–99,3 %)
SDA (1) 84,9 % (756–,91,7 %) 99,4 % (98,9–99,8 %) 96,5 % (90,1–99,3 %) 98,7 % (98,0–99,3 %)
Taulukko 3. GC:n osoitustestien herkkyydet ja tarkkuudet / naiset. GCn prevalenssi aineistossa oli 2 % (11/575) «Chernesky M, Jang D, Gilchrist J ym. Head-to-head ...»2.
Naisten tikkunäytteet (vagina) Naisten ensivirtsanäytteet
Testi
(N)
Herkkyys Tarkkuus Herkkyys Tarkkuus
PCR (A) 70,0 % > 99,5 % 70,0 % > 99,5 %
PCR (R) 63,6 % > 99,5 % 70,0 % > 99,5 %
TMA (T) 90,9 % > 99,5 % 72,7 % > 99,5 %
TMA (P) 100 % > 99,5 % 66,7 % > 99,5 %
SDA (BD) 100 % > 99,5 % 80,0 % > 99,5 %
A – Abbott, R – Roche, T – Tigris, P – Panther, BD – BectonDickinson

Kirjallisuutta

  1. Cook RL, Hutchison SL, Østergaard L ym. Systematic review: noninvasive testing for Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae. Ann Intern Med 2005;142:914-25 «PMID: 15941699»PubMed
  2. Chernesky M, Jang D, Gilchrist J ym. Head-to-head comparison of second-generation nucleic acid amplification tests for detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae on urine samples from female subjects and self-collected vaginal swabs. J Clin Microbiol 2014;52:2305-10 «PMID: 24696024»PubMed