Takaisin

Kupan hoito raskauden aikana

Näytönastekatsaukset
Pekka Suomalainen
8.5.2018

Näytön aste: A

Raskauden aikana kuppa tulisi hoitaa parenteraalisella penisilliinillä.

Ensimmäisen kerran vuonna 2001 julkaistussa ja vuonna 2008 päivitetyssä Cochrane-katsauksessa «Walker GJ. Antibiotics for syphilis diagnosed duri...»1 todetaan, että parenteraalinen penisilliini on ehdottomasti tehokas raskaudenaikaisen kupan hoidossa ja synnynnäisen kupan ehkäisyssä. Raskaudenaikaisen kupan hoito parenteraalisella penisilliinillä perustuu yli 60 vuoden kliiniseen kokemukseen. Tärkeintä on, että raskaudenaikainen kuppa hoidetaan kuten samanasteinen kuppa ilman raskautta.

Katsauksessa löydettiin vuoden 1966 jälkeen 29 tutkimusta, joissa oli pyritty suorittamaan jonkinlainen satunnaistaminen raskauden aikaisen kupan hoidossa. Yhtään satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta ei kuitenkaan ollut käytettävissä.

Ei siis ei ole olemassa tutkimuksia, joiden perusteella voitaisiin suositella kaikkein parasta penisilliinin hoitomuotoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Walker GJ. Antibiotics for syphilis diagnosed during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2001;3:CD001143 «PMID: 11686978»PubMed