Takaisin

Viruslääkkeiden vaikutus genitaaliherpeksen tarttumiseen

Näytönastekatsaukset
Kirsi Valtonen
8.5.2018

Näytön aste: B

Valasikloviiri estohoitona vähentää genitaaliherpeksen tartuttavuutta puoleen lumelääkkeeseen verrattuna 8 kuukauden seurannassa immunokompetenteilla potilailla.

Vuosina 1998–2001 toteutetussa monikansallisessa (Australia, Brasilia, Kanada, Chile, Kolumbia, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Kreikka, Israel, Liettua, Meksiko, Alankomaat, Romania, Venäjä, Espanja, Ruotsi, Turkki, Iso-Britannia, Yhdysvallat) satunnaistetussa kontrolloidussa hoitotutkimuksessa «Corey L, Wald A, Patel R ym. Once-daily valacyclov...»1 tutkittiin valasikloviirin tehoa genitaaliherpeksen (HSV-2) tarttumisen estossa. Voimalaskelmien perusteella tarvittiin 750 paria molempiin ryhmiin, jotta havaittaisiin 75 %:n ero ryhmien välillä.

Tutkimukseen valituista 1 484 heteroseksuaalisesti yksiavioisesta parista 743 satunnaistettiin valasikloviiri- ja 741 lumelääkeryhmään. Seuranta-aika oli 8 kuukautta. 1 159 paria pysyi mukana loppuun asti. Valasikloviiria saaneiden kumppaneista 4:lle ilmaantui oireinen HSV-2-infektio, kun vastaava luku lumelääkettä saaneiden kumppaneilla oli 16 (HR 0,25; 95 % luottamusväli 0,08– 0,75, p = 0,008). Oireettomat HSV-2-infektiot (serokonversio) mukaan lukien valasikloviiriryhmässä todettiin 14 ja lumelääkeryhmässä 27 uutta tartuntaa (HR 0,52; 95 % luottamusväli 0,27–0,99; p = 0,04). Haittavaikutusten esiintyvyydessä ei ollut eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä, sillä tutkimuspopulaatiossa oli myös suomalaisia potilaita.

Kirjallisuutta

  1. Corey L, Wald A, Patel R ym. Once-daily valacyclovir to reduce the risk of transmission of genital herpes. N Engl J Med 2004;350:11-20 «PMID: 14702423»PubMed