Takaisin

Sähköhammasharja iensairauksien ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Kimmo Suomalainen
14.4.2016

Näytön aste: A

Sähköhammasharjat poistavat tehokkaammin plakkia ja vähentävät tehokkaammin ientulehdusta kuin tavalliset hammasharjat.

Meta-analyysiin «Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA ym. Powered ve...»1haettiin satunnaistettuja kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia, joissa verrattiin sähköhammasharjan ja tavallisen hammasharjan kykyä puhdistaa hampaisto ja vähentää ientulehdusta vähintään 4 viikkoa kestävän seurannan aikana. Aineistoksi valikoitui 51 tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 4 624 tutkittavaa. Tulosmuuttujina tarkasteltiin plakin ja ientulehduksen (gingiviitti) ilmenemisessä tapahtuvaa muutosta lyhyellä (1–3 kk) ja pitkällä (yli 3 kk) aikavälillä.

Lyhyen tarkastelujakson (1–3 kk, 40 tutkimusraporttia, 2 871 tutkittavaa) jälkeen todettu vakioitu keskimääräinen ero (standardised mean difference, SMD) plakin esiintymisessä oli -0,50 (95 % luottamusväli -0,70 – -0,31), mikä on tilastollisesti merkitsevä ja vastaa 11 % eroa sähköhammasharjan hyväksi plakki-indeksillä «Turesky S, Gilmore ND, Glickman I. Reduced plaque ...»2 mitaten. Pitemmällä yli 3 kk tarkastelujaksolla (14 tutkimusraporttia, 978 tutkittavaa) SMD plakin esiintymisessä oli -0,47 (95 % luottamusväli -0,82 – -0,11), mikä vastaa 21 % eroa sähköhammasharjan hyväksi.

Ientulehduksen osalta lyhyellä tarkastelujaksolla (1–3 kk, 44 tutkimusraporttia, 3345 tutkittavaa) vakioitu keskimääräinen ero (SMD) oli -0,43 (-0,60 – -0,25), mikä vastaa 6 % eroa sähköhammasharjan hyväksi ientulehdusindeksillä «Loe H, Silness J. Periodontal disease in pregnancy...»3 mitaten. Kolme kuukautta ylittävillä tarkastelujaksoilla (16 tutkimusraporttia, 1 645 tutkittavaa) vakioitu keskimääräinen ero oli -0,21 (-0,31 – -0,12) sähköhammasharjan hyväksi vastaten 11 % vähennystä ienverenvuotoindeksissä «Loe H, Silness J. Periodontal disease in pregnancy...»3.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA ym. Powered versus manual toothbrushing for oral health. Cochrane Database Syst Rev 2014;6:CD002281 «PMID: 24934383»PubMed
  2. Turesky S, Gilmore ND, Glickman I. Reduced plaque formation by the chloromethyl analogue of victamine C. J Periodontol 1970;41:41-3 «PMID: 5264376»PubMed
  3. Loe H, Silness J. Periodontal disease in pregnancy. I. Prevalence and severity. Acta Odontol Scand 1963;21:533-51 «PMID: 14121956»PubMed