Takaisin

Suun huuhteluaineet ientulehduksen oireiden vähentäjänä ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Kimmo Suomalainen
14.4.2016

Näytön aste: B

Päivittäinen purskuttelu klooriheksidiiniä, eteerisiä öljyjä tai setyylipyridiinikloridia sisältävällä suuvedellä ilmeisesti vähentää plakin määrää hampaiden pinnoilla sekä ientulehduksen oireita.

Meta-analyysin «Serrano J, Escribano M, Roldán S ym. Efficacy of a...»1 aineisto sisältää 87 satunnaistettua kliinistä tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 7618 henkilöä (3 845 koehenkilöä ja 3 773 verrokkia). Tutkitut suun huuhteluaineet sisälsivät klooriheksidiiniä, eteerisiä öljyä tai setyylipyridiniumkloridia. Vertailuryhmä purskutteli lumehuuhteella. Seuranta-aika oli vähintään 6 kuukautta. Plakin määrä hampaiden pinnoilla väheni arviointiin käytettyjen indeksien mukaan tilastollisesti merkitsevästi (Turesky indeksi «Turesky S, Gilmore ND, Glickman I. Reduced plaque ...»2 66 tutkimusta, painotettu keskimääräinen muutos (weighted mean difference WMD) -0,475 (CI -0,56; -0,39), Silness & Löe plakki-indeksi PI26 -tutkimusta, WMD -0,109 (CI -0,19; -0,02)).

Ientulehduksen oireet vähenivät eri indekseillä mitattuina tilastollisesti merkitsevästi (Löe & Silness gingival index «Silness J, Loe H. Periodontal disease in pregnancy...»3 46 vertailua, WMD -0,217 (CI -0,25; -0,18), modified gingival index «Loe H, Silness J. Periodontal disease in pregnancy...»4 23 vertailua, WMD -0,415 (I -0,53; -0,30); gingivitis severity index Lobene RR, Weatherford T, Ross NM ym. A modified g...5 26 vertailua, WMD -14,94 % (CI -18,53; -11,34); bleeding index 23 vertailua, WMD -7,63 % (CI -10,04; -5,22)).

Suuhuuhteluaineiden päivittäisestä käytöstä saattaa olla hyötyä potilaan omahoidon tukena silloin, kun tavanomaisilla suuhygienian ylläpitoon käytössä olevilla menetelmillä ei saada toivottua tulosta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Serrano J, Escribano M, Roldán S ym. Efficacy of adjunctive anti-plaque chemical agents in managing gingivitis: a systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol 2015;42 Suppl 16:S106-38 «PMID: 25495592»PubMed
  2. Turesky S, Gilmore ND, Glickman I. Reduced plaque formation by the chloromethyl analogue of victamine C. J Periodontol 1970;41:41-3 «PMID: 5264376»PubMed
  3. Silness J, Loe H. Periodontal disease in pregnancy. II. Correlation between oral hygiene and periodontal condtion. Acta Odontol Scand 1964;22:121-35 «PMID: 14158464»PubMed
  4. Loe H, Silness J. Periodontal disease in pregnancy. I. Prevalence and severity. Acta Odontol Scand 1963;21:533-51 «PMID: 14121956»PubMed
  5. Lobene RR, Weatherford T, Ross NM ym. A modified gingival index for use in clinical trials. Clin Prev Dent 1986;8:3-6 «PMID: 3485495»PubMed