Takaisin

Uniapnean CPAP-hoito ja subjektiivinen päiväväsymys

Näytönastekatsaukset
Sari-Leena Himanen
1.12.2016

Näytön aste: A

Uniapnean hoitona käytettävä CPAP-hoito vähentää subjektiivista päiväväsymystä.

Aiheesta on julkaistu 1 Cochrane-katsaus sekä 1 muuta systemaattista katsausta. Cochrane-katsauksessa «Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous po...»1 analysoitiin yhteensä 36 satunnaistettua CPAP-hoitotutkimusta, joissa oli yhteensä 1 718 potilasta. Mukaan otettiin tutkimukset, joissa potilaiden apnea-hypopneaindeksi oli ennen hoitoja vähintään 5/h. Potilaat olivat keski-ikäisiä. Kontrollihoitoina käytettiin subterapeuttista CPAP-hoitoa, tablettilääkitystä, painon pudotusta tai muuta neuvontaa.

Kontrollihoitoihin verrattuna nenä-CPAP kohensi ESS-pisteitä merkitsevästi, joko 3,83 pistettä tai 1,92 pistettä riippuen tutkimusasetelmista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Pienemmässä systemaattisessa katsauksessa «Marshall NS, Barnes M, Travier N ym. Continuous po...»2 analysoitiin 7 julkaisun tuloksia. Koehenkilöitä oli yhteensä 418, miesten osuus oli 52–86 %. 5 julkaisuista oli mukana yllämainitussa Cochrane-katsauksessa «Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous po...»1. Analyysiin otettiin mukaan ne alkuperäistutkimukset, joissa oli tutkittu CPAP:in vaikutusta lievässä tai keskivaikeasssa uniapneassa (AHI 5–30/h).

Tulosten mukaan subjektiivinen päiväväsymys (mitattu ESS-kyselyllä) väheni merkitsevästi CPAP-hoidon aikana (1,2 pistettä).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolmannessa katsauksessa «Patel SR, White DP, Malhotra A ym. Continuous posi...»3 analysoitiin 12 kontrolloitua CPAP-hoitotutkimusta, joissa oli yhteensä 706 potilasta. Miespotilaiden osuus eri tutkimuksissa oli 52–100 %. 11 julkaisua oli mukana yllä mainitussa Cochrane-katsauksessa «Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous po...»1 ja 4 Marshallin ryhmän katsauksessa «Marshall NS, Barnes M, Travier N ym. Continuous po...»2. 4 tutkimuksessa oli kontrollihoitona subterapeuttinen CPAP-hoito, 5 tutkimuksessa käytettiin tablettimuotoista lumetta ja 3 tutkimuksessa annettiin vain konservatiivista hoitoa (asentohoitoneuvonta, painon pudotus, alkoholin ja sedatoivien lääkkeiden välttäminen).

Tuloksena oli, että ESS-pisteet vähenivät terapeuttisella CPAP-hoidolla 2,94 pistettä enemmän kuin vertailuhoidoilla. Ero oli tilastollisesti merkitsevä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Subjektiivista päiväväsymystä voidaan mitata myös SSS-pisteillä (Stanford Sleepiness Scale). Vanhemmassa työssä «Sforza E, Lugaresi E. Daytime sleepiness and nasal...»4 tutkittiin 30 potilasta ennen ja jälkeen CPAP-hoidon.

Jo yksi nCPAP-yö vähensi subjektiivista päiväväsymystä (SSS 1,8–2,9). Vaikutus säilyi vielä vuoden hoidon jälkeen (SSS 2,9).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Ilmavirtamittarina termistori.

Kanadalaisessa meta-analyysissa «Gupta MA, Simpson FC, Lyons DC. The effect of trea...»5 analysoitiin 33 kliinistä CPAP-tutkimusta, joissa arvioitiin depression astetta. Tutkimuksista 11 oli kontrolloituja tutkimuksia. Meta-analyysi käsitti lisääntyneen päiväväsymyksen arvion, menetelminä ESS, QSQ (Quebec sleepiness questionnaire) tai SSS.

21 tutkimuksessa arvioitiin CPAP-hoidon aiheuttamia muutoksia tutkimussuureissa. CPAP-hoito vähensi päiväväsymystä (effect size 1,015 (0,697–1,333)). 5 tutkimuksessa verrattiin CPAP-hoitoa suun kautta otettavaan lumelääkkeeseen. CPAP-hoidon aiheuttama muutos päiväväsymykseen oli kohtalainen (effect size 0,608 (0,090–1,126)). 2 tutkimuksessa CPAP-hoitoa verrattiin suukojeisiin. Näissä tutkimuksissa CPAP-hoito ei vähentänyt päiväväsymystä enemmän kuin suukojeet (effect size 0,058 (0,121–0,237)).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kaikki mukaan otetut tutkimukset eivät olleet kontrolloituja tutkimuksia.

Meta-analyysissa «Sharples LD, Clutterbuck-James AL, Glover MJ ym. M...»6 arvioitiin 77 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (aikuispotilaita), joissa verrattiin suukojeita konservatiivisiin hoitoihin (12 tutkimusta), suukojeita CPAP-hoitoon (13 tutkimusta) tai CPAP-hoitoa konservatiivisiin hoitoihin (52 tutkimusta). Suukoje ja CPAP-hoito vähensivät päiväväsymystä konservatiivisiin hoitoihin verrattuna tilastollisesti merkitsevästi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysissa «McDaid C, Durée KH, Griffin SC ym. A systematic re...»7 selvitettiin 48 tutkimuksesta CPAP-hoidon ja suukojeiden vaikutusta subjektiivisesti (ESS-pisteet) ja objektiivisesti arvioituun päiväväsymykseen (MSLT- tai MWT-tutkimus). CPAP-hoitoa verrattiin lume-CPAP-hoitoon, suun kautta annettavaan lumehoitoon, suukojehoitoon ja konservatiiviseen hoitoon (asentohoito, laihdutusneuvonta, unihuolto-ohjeet). Potilaiden keski-ikä tutkimuksissa vaihteli 44 ja 58 vuoden välillä, ja useimmissa tutkimuksissa potilaat olivat miehiä ja ylipainoisia.

33 tutkimuksessa arvioitiin subjektiivista päiväaikaista väsymystä (ESS-pisteet). CPAP-hoito vähensi merkitsevästi päiväväsymystä konservatiiviseen hoitoon verrattuna. 6 tutkimuksessa verrattiin CPAP-hoitoa ja suukojetta; näiden hoitojen välillä ei todettu tilastollista eroa väsymyksen vähentymisessä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yleisiä kommentteja:

Tutkimustulosten perusteella CPAP-hoito vähentää subjektiivista päiväaikaista väsymystä verrattuna ennen hoitoa olleeseen tilanteeseen tai moniin kontrollihoitoihin verrattuna.

Kirjallisuutta

 1. Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous positive airways pressure for obstructive sleep apnoea in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD001106 «PMID: 16855960»PubMed
 2. Marshall NS, Barnes M, Travier N ym. Continuous positive airway pressure reduces daytime sleepiness in mild to moderate obstructive sleep apnoea: a meta-analysis. Thorax 2006;61:430-4 «PMID: 16467072»PubMed
 3. Patel SR, White DP, Malhotra A ym. Continuous positive airway pressure therapy for treating sleepiness in a diverse population with obstructive sleep apnea: results of a meta-analysis. Arch Intern Med 2003;163:565-71 «PMID: 12622603»PubMed
 4. Sforza E, Lugaresi E. Daytime sleepiness and nasal continuous positive airway pressure therapy in obstructive sleep apnea syndrome patients: effects of chronic treatment and 1-night therapy withdrawal. Sleep 1995;18:195-201 «PMID: 7610316»PubMed
 5. Gupta MA, Simpson FC, Lyons DC. The effect of treating obstructive sleep apnea with positive airway pressure on depression and other subjective symptoms: A systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev 2016;28:55-68 «PMID: 26454823»PubMed
 6. Sharples LD, Clutterbuck-James AL, Glover MJ ym. Meta-analysis of randomised controlled trials of oral mandibular advancement devices and continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea-hypopnoea. Sleep Med Rev 2016;27:108-24 «PMID: 26163056»PubMed
 7. McDaid C, Durée KH, Griffin SC ym. A systematic review of continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome. Sleep Med Rev 2009;13:427-36 «PMID: 19362029»PubMed