Takaisin

Uniapnean CPAP-hoito ja keski-ikäisten apnea-hypopneaindeksi

Näytönastekatsaukset
Sari-Leena Himanen
1.12.2016

Näytön aste: A

CPAP-hoito vähentää apnea-hypopneaindeksiä keski-ikäisillä uniapneaa sairastavilla.

Uniapnean hoidossa käytetään nenän kautta annettavaa ylipainehengityshoitoa. Hoidon vaikutusta apnea-hypopneaindeksiin on selvitetty Cochrane-katsauksessa «Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous po...»1, jossa analysoitiin 36 satunnaistettua CPAP-hoitotutkimusta, joissa oli yhteensä 1 718 potilasta. Mukaan otettiin tutkimukset, joissa potilaiden apnea-hypopneaindeksi (AHI) oli ennen hoitoja vähintään 5/h (vaihteluväli 5–129). Potilaat olivat keski-ikäisiä. Kontrollihoitoina käytettiin subterapeuttista CPAP-hoitoa, tablettilääkitystä, painon pudotusta tai muuta terveysneuvontaa.

7 tutkimuksessa ilmoitettiin CPAP-hoidon vaikutus AHIin. Kaikissa 7 tutkimuksissa CPAP-hoito vähensi AHIa merkitsevästi verrattuna kontrollihoitoihin (AHI väheni keskimäärin 17,02/h tai 26,49/h riippuen analyysitavasta).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysissa «Sharples LD, Clutterbuck-James AL, Glover MJ ym. M...»2 arvioitiin 77 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (aikuispotilaita), joissa verrattiin CPAP-hoitoa, suukojeita ja konservatiivisia hoitoja toisiinsa. Tutkimuksiin osallistuneiden potilaiden keski-ikä oli 44–59,2 vuotta, useimmissa tutkimuksissa potilaat olivat ylipainoisia (body mass index keskiarvot vaihtelivat 28,3–35,1 kg/m2).

CPAP-hoidon vaikutus AHI-indeksiin raportoitiin 25 tutkimuksessa; CPAP vähensi AHI-indeksiä merkitsevästi (vähennys oli 25,37 hengitystapahtumaa tuntia kohden).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous positive airways pressure for obstructive sleep apnoea in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD001106 «PMID: 16855960»PubMed
  2. Sharples LD, Clutterbuck-James AL, Glover MJ ym. Meta-analysis of randomised controlled trials of oral mandibular advancement devices and continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea-hypopnoea. Sleep Med Rev 2016;27:108-24 «PMID: 26163056»PubMed