Takaisin

Uniapneaa sairastavan ylähengitysteiden ja kasvojen alueen kirurginen hoito verrattuna konservatiiviseen hoitoon

Näytönastekatsaukset
Juha Seppä ja tarkistanut 22.1.2017 Juha Seppä
22.11.2010

Näytön aste: B

Aikuisten obstruktiivisen uniapnean hoidossa ylähengitysteiden ja kasvojen alueen kirurgisen hoidon eduista konservatiivisiin hoitoihin verrattuna ei ole pitkäaikaisiin tutkimuksiin perustuvaa näyttöä.

Cochrane-katsauksessa Sundaram ym. «Sundaram S, Bridgman SA, Lim J ym. Surgery for obs...»1 arvioivat ylähengitysteiden ja kasvojen alueen kirurgisten hoitojen vaikutuksia uniapnean oireisiin. Analyysiin otettiin mukaan tutkimukset, joissa verrattiin kirurgisia hoitoja keskenään, kirurgista hoitoa ei-kirurgiseen hoitoon tai kirurgista hoitoa konservatiiviseen hoitoon. Vuoteen 2006 mennessä oli tehty vain 8 tutkimusta (yhteensä 412 potilasta), jotka täyttivät tutkijoiden kriteerit. Kelvollinen tutkimusaineisto todettiin 7 tutkimuksessa, koska 1 tutkimuksessa oli mukana myös kuorsaajia ilman uniapneaa. Tulokset olivat vaihtelevia ja potilasaineistot sekä apnean vaikeusasteet epähomogeenisiä.

Käytettävissä olevat tutkimukset eivät tue uniapneapotilaiden kirurgista hoitoa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Kontrolloituja, vertailevia tutkimuksia eri kirurgisista hoidoista tai kirurgisesta hoidosta verrattuna konservatiivisiin hoitoihin tarvitaan lisää. Tähänastiset tulokset vähäisistä tutkimuksista ovat ristiriitaisia. Käytettävissä olevien tutkimusten perusteella kirurgisen hoidon hyöty on usein kyseenalainen eikä sitä tulisi käyttää rutiinihoitona aikuisten obstruktiivisessa uniapneassa. Toisaalta tarkoin harkituille potilasryhmille toimenpiteistä saattaa olla suuri apu; esimerkkinä potilaat, joilla kasvojen luiden anomaliat aiheuttavat ylähengitysteiden tukkeutumista.

Kirjallisuutta

  1. Sundaram S, Bridgman SA, Lim J ym. Surgery for obstructive sleep apnoea. Cochrane Database Syst Rev 2005;4:CD001004 «PMID: 16235277»PubMed