Takaisin

Kirurginen hoito konservatiiviseen hoitoon verrattuna uniapnean hoidossa

Näytönastekatsaukset
Juha Seppä ja tarkistanut 22.1.20117 Juha Seppä
22.11.2010

Näytön aste: C

Uvulopalatopharyngoplastia vähentää konservatiivista hoitoa enemmän uniapnean oireita, mutta ei objektiivisia löydöksiä alle 65-vuotiailla miespotilailla vuoden mittaisen seurannan aikana.

Lojander ym. «Lojander J, Maasilta P, Partinen M ym. Nasal-CPAP,...»1 satunnaisti 76 oireista potilasta (72 miestä ja 4 naista) 2 ryhmään, joista toisessa CPAP- vs. konservatiivinen hoito (44) ja toisessa kirurginen vs. konservatiivinen hoito (32). ODI4 oli 10–96. Suurin osa kirurgiasta oli uvulopalatopharyngoplastioita (UPPP, 13/18), mutta osalle tehtiin lisäksi alaleuan osteotomia (5/18). Seurantatutkimukset tehtiin 1 vuoden kuluttua.

CPAP-ryhmässä hoitoon sitoutui 13/21 (62 %). Kuitenkin kaikilla laitetta säännöllisesti käyttäneillä ODI4 normaalistui, mutta kontrolliryhmässä vain 1 potilaalla. Uneliaisuutta oli merkitsevästi vähemmän CPAP-ryhmässä (P < 0,05).

Kirurgisessa ryhmässä ODI4 normaalistui 7/18 potilaalla ja kontrolliryhmästä vain 1/14. Merkitsevä ero päiväaikaisessa väsymyksessä todettiin kirurgisen hoidon eduksi (P < 0,05), mutta ero väheni seuranta-ajan pidentyessä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Lojander J, Maasilta P, Partinen M ym. Nasal-CPAP,...»1: Suomalainen tutkimus. Säännöllinen CPAP-hoito poistaa tehokkaasti uniapnean oireet ja löydökset. Ongelmana voi kuitenkin olla huono hoitoon sitoutuminen, jolloin myös kirurgista hoitoa voidaan harkita valikoiduissa tapauksissa.

Kirjallisuutta

  1. Lojander J, Maasilta P, Partinen M ym. Nasal-CPAP, surgery, and conservative management for treatment of obstructive sleep apnea syndrome. A randomized study. Chest 1996;110:114-9 «PMID: 8681614»PubMed