Takaisin

Tonsillektomia ja uniapnea

Näytönastekatsaukset
Juha Seppä ja tarkistanut 22.1.2017 Juha Seppä
22.11.2010

Näytön aste: D

Tonsillektomia voi olla tehokas uniapnean hoito myös aikuisilla, joilla todetaan suuret nielurisat.

Lapsilla risaleikkaukset ovat useimmiten paras hoito obstruktiivisessa uniapneassa. Aikuisilla tilanne on kuitenkin toinen.

Verse ym. «Verse T, Kroker BA, Pirsig W ym. Tonsillectomy as ...»1 tutkivat 11 aikuisella suurten nielurisojen poiston vaikutusta unenaikaisiin hengitystapahtumiin. Risojen väliä levossa sai olla enintään 5 mm. Preoperatiivisesti 9/11 potilaalla todettiin uniapnea ja 2 oli pelkkiä kuorsaajia. Uniapnea oli vaikea 5:llä ja lievä 4 potilaalla. Tonsillektomian jälkeen seuranta-aika oli 3–6 kuukautta. Kontrollitutkimuksissa katsottiin hoidolla olleen hyvä vaste, jos AHIn lasku oli > 50 ja postoperatiivisesti AHI oli < 20. Vaikeaa uniapneaa sairastaneista hyvä vaste oli 4/5 potilaalla ja lievää uniapneaa sairastaneista 5/5:llä.

Nielurisojen merkittävä hypertrofia on aikuisilla – toisin kuin lapsilla – harvinaista, mutta esiintyessään aiheuttaa usein unenaikaisia hengityshäiriöitä. Aikuisilta kuorsaajilta, joilla todetaan suuret nielurisat, on syytä tutkia yöpolygrafia ja tehdä oirekysely uniapneaa silmällä pitäen. Tutkijoiden näkemyksen mukaan tonsillektomialla voi olla suotuisa vaikutus uniapneaan.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Normaalipainoiset aikuiset, joilla on uniapnea ja suuret nielurisat, voivat hyötyä nielurisojen poistosta. Pieni otos ja lyhyt seuranta-aika.

Kirjallisuutta

  1. Verse T, Kroker BA, Pirsig W ym. Tonsillectomy as a treatment of obstructive sleep apnea in adults with tonsillar hypertrophy. Laryngoscope 2000;110:1556-9 «PMID: 10983961»PubMed