Takaisin

Laseravusteinen uvulopalatoplastia (LAUP) ja uniapnea

Näytönastekatsaukset
Juha Seppä ja tarkistanut 22.1.2017 Juha Seppä
22.11.2010

Näytön aste: C

Pehmeän suulaen ja uvulan laseravusteisesta leikkauksesta ei liene merkitsevää apua lievän obtruktiivisen uniapnean hoidossa.

Laseravusteista uvuloplastiaa (LAUP) eli uvulan ja pehmeän suulaen leikkausta CO2-laserin avulla tutkittiin satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa «Ferguson KA, Heighway K, Ruby RR. A randomized tri...»1. Tutkimukseen otettiin 45 potilasta (35 miestä ja 11 naista), joilla oli todettu yöpolygrafian avulla lievä uniapnea (kriteerit tässä tutkimuksessa AHI 10,1–25). Heidät satunnaistettiin 2 ryhmään: toisessa hoitona oli LAUP (21 potilasta), toisen ryhmän potilaat eivät saaneet mitään hoitoa (kontrolliryhmä, 25 potilasta). Pre- ja postoperatiivisesti tutkittiin yöpolygrafiat, ESS, elämänlaatu ja kuorsaus. Postoperatiiviset tutkimukset tehtiin 7,2 (2–27,4) kuukautta LAUP-hoidon jälkeen ja kontrolliryhmässä 8,2 (3,7–14,1) kuukautta ensimmäisten tutkimusten jälkeen. Yksi nainen kontrolliryhmästä putosi pois tutkimuksesta muun sairauden vuoksi. Onnistuneen hoidon kriteeriksi asetettiin AHI < 10.

LAUP-ryhmässä hoito onnistui 5/21 potilaalla (24 %). Kontrolliryhmässä suotuisa tulos oli 4/24 potilaalla (16,7 %). ESS ei muuttunut kummassakaan ryhmässä, mutta LAUP vähensi kuorsausta ja paransi elämänlaatua kontrolliryhmään verrattuna. Noin puolet LAUP-ryhmän potilaista oli postoperatiivisessa kyselyssä tyytyväisiä hoitoon.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Seuranta-aikojen suuri vaihtelu 2–27 kuukautta, kaikkiaan seuranta-aika oli lyhyt. Pitempi seuranta-aika tuskin parantaisi tuloksia.

Kirjallisuutta

  1. Ferguson KA, Heighway K, Ruby RR. A randomized trial of laser-assisted uvulopalatoplasty in the treatment of mild obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:15-9 «PMID: 12502473»PubMed